Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
28.6.2021

Vážení rodiče,

při letošním cyklu setkání Školy Nanečisto, který proběhl v červnu roku 2021, jsem hovořil o tom, že budete kontaktováni prostřednictvím emailových kontaktů od budoucích paní učitelek třídních.

Aktuálně máme třídy rozděleny a paní učitelkám předáme vaše emailové kontakty.

Paní učitelky vás budou kontaktovat v průběhu následujících několika dní, nejpozději do 10. 7. 2021. Součástí emailu, bude kromě úvodního dopisu také seznam doporučených pomůcek pro žáky 1. tříd na září 2021.

Dozvíte se také co je součástí balíčků, které jsme již pořídili budoucím prvňáčkům ve spolupráci s KPZŠ (klub přátel základní školy).

Stanovíte si také termín, kdy se uvidíte na první společné schůzce (předpokládáme poslední týden v srpnu 23. - 27. 8. 2021).

V případě, že by někomu nedorazil informační e-mail, prosím kontaktujte přímo organizátorku zápisu, paní zástupkyni Mgr. Martu Liršovou - marta.lirsova@zsjeremenkova.cz

Informace k platbám, ISIC kartám, školní družině, školní jídelně a další, budou poskytnuty 1. září 2021 po slavnostním přivítání prvňáčků ve třídách. Následně se sejdeme v posluchárně školy, kde obdržíte přihlášky, formuláře, informace a další pokyny.

Na všechny se 1. září 2021 společně těšíme na ZŠ Jeremenkova

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 


 

Vážení rodiče,

dnes byl do vývěsky školy (vývěska na sloupu u vchodu do školy) vyvěšen seznam registračích čísel žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 pro školní rok 2021/2022. V případě, že jste zapomněli své registrační číslo, nebo potřebujete dovyřešit záležitosti týkající se zápisu či odkladu do 1. ročníku, kontaktujte prosím organizátorku zápisu, paní zástupkyni Mgr. Martu Liršovou - marta.lirsova@zsjeremnkova.cz

Tento seznam naleznete také na tomto odkazu:

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

Rádi bychom vás také poprosili o vyplnění rezervačního formuláře na tomto odkazu, který bude sloužit jako potvrzení skutečnosti, že do školy skutečně k 1. 9. 2021 máte zájem nastoupit. Dále můžete vyplnit preference, zda chcete navštěvovat třídu s konkrétním žákem (např. spolužák ze školky, kamarád).

Jsou vytvořeny 3 rezervační místnosti po 20 volných místech (1.A, 1.B a 1.C) z důvodu, že plánujeme otevřít celkem 3 první třídy.

Na vyplnění formuláře necháváme celý měsíc květen. Následně naplánujeme setknání v měsíci červnu, a to formou návštěvy dětí a vás rodičů u nás ve škole, kterou se pokusíme nahradit chybějící školu Nanečisto a také vás seznámíme s paní učitelkami třídními. Vše závisí na vývoje epidemiologické situace v České republice.

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE A VÝBĚR DANÉ PRVNÍ TŘÍDY NENÍ PRO VEDENÍ ŠKOLY ZÁVAZNÉ. VEDENÍ ŠKOLY PŘIHLÉDNE K VAŠIM PREFERENCÍM, ALE JE V KOMPETENCI ŘEDITELE ŠKOLY ROZDĚLIT ŽÁKY DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V ZÁVISLOSTI NA DODRŽENÍ HOMOGENITY TŘÍDY Z POHLEDU: POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH, ROZDĚLENÍ CHLAPCŮ A DÍVEK A PERSONÁLNÍCH MOŽNOSTECH ŠKOLY.

Děkujeme za projevený zájem o vzdělávání na naší škole a těšíme se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft