Přejít k hlavnímu obsahu

Vyjádření ZŠ Jeremenkova k plánové stávce dne 27. 11. 2023
16. 11. 2023

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že naše škole se aktivně nezapojí do stávky dne 27. 11. 2023. Chtěli bychom zdůraznit, že s požadavky organizátorů stávky souhlasíme a zároveň bychom rádi zdůraznili, že nám nejde v první řadě o zvyšování platů pedagogických pracovníků. Věříme, že povolání učitele je více než je občas vnímáno částí veřejnosti jako pracovní pozice, kde učitelé mají práci pouze několik hodin denně, mají neustále volno/prázdniny, může ho vykonávat každý a zároveň chtějí stále více peněz.

Věříme, že vzdělávání si zaslouží náležitou pozornost a že je nutné jej také po vzoru programového prohlášení vlády brát jako prioritu. Současný návrh státního rozpočtu pro školství nereflektuje vzdělávací potřeby dětí. Snížení financí bude mít za následek například následující:

  • Výrazný pokles počet hodin, kdy mohou školy dělit žáky do skupin, nebo otevírat ročníky např. 1 třídy s nižším počtem žáků, aby se dětem dostalo náležitého individuálního přístupu.
  • Pokles počtu asistentů pedagogů což bude mít za následek snížení podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také pro žáky nadané.
  • Nejistotu pedagogických pracovníků vzhledem k možnému snížení počtu hodin.
  • Velikou nejistotu nepedagogických pracovníků škol, jejichž platy jsou velmi nízké.

Naše škola tedy nevstoupí do aktivní stávky, protože si nechceme brát děti a jejich rodiče jako rukojmí, ale zároveň vyjadřujeme podporu na přehodnocení plánovaných změn v oblasti školství.

Pokud považujeme v naší zemi školství za opravdový cíl a prioritu, je třeba do něj investovat a tím zvyšovat jeho kvalitu. Naše školství je dlouhodobě podfinancované a rádi bychom vás touto cestou poprosili, abyste skrze svou občanskou aktivitu podpořili i naši snahu o to, aby se situace českého školství zlepšovala a dále nezhoršovala.

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům školy od provozního úseku, školní jídelny, vychovatelů školní družiny až po učitele za každodenní péči, vzdělávání a výchovu, kterou na naší škole poskytují vašim dětem.

Škola, školní družina i školní jídelna budou dne 27. 11. 2023 v běžném provozu.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft