Přejít k hlavnímu obsahu

Průběžné hodnocení za 1. čtvrtletí šk. roku 2023/2024 a triádní třídní schůzky
19. 11. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k ukončení prvního čtvrtletí školního roku 2023/2024, vám v systému Bakaláři bude umožněno nahlédnout na průběžné čtvrtletní hodnocení žáků. Čtvrtletní hodnocení naleznete v následující sekci. Jedná se o známku, která je uvedena vedle názvu předmětu modře:

Zároveň naleznete v sekci výchovná opatření informaci od třídních učitelů, zda žákovi bylo uděleno výchovné opatření, pochvala či zda má v 1. čtvrtletí prospěch v některém z předmětů nehodnocen, slabý prospěch, nebo velmi slabý prospěch. Výchovná opatření nalezete v následující sekci:

O této skutečnosti vás také budou informovat třídní učitelé prostřednictvím zprávy KOMENS, která vyžaduje potvrzení, abychom viděli, že jste zprávu skutečně četli.

Touto cestou bych vás také rád pozval a připomněl triádní třídní schůzky, které budou probíhat ve škole v příštím týdnu, tj. 20. – 24. 11. 2023. Třídní učitelé vám již měli zaslat pozvánku a nabídnout vám termín schůzky ideálně i s vaším dítětem. Pouze prosím o dodržování pracovní doby pedagogických pracovníků a o předchozí domluvu na schůzce s daným vyučujícím.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš
ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft