Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla distanční výuky
30.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že distanční výuka se nám neblíží ke svému konci, pedagogický sbor ZŠ Jeremenkova přichází se sérií bodů, které jsou nutné zmínit vzhledem k průběhu distanční výuky v dalších dnech a týdnech. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky distanční výuky.

Distanční výuka - důležité informace platné od 1. 2. 2021.

Vzhledem k vládním opatřením stále probíhá distanční výuka.

Každá třída má svůj rozvrh distanční výuky (online/offline hodiny).

 

Pravidla distanční výuky

Distanční výuka je vedena přes prostředí GOOGLE UČEBNA a žák je povinen každý den kontrolovat svůj školní email a jednotlivé učebny (kurzy).

  • Žák se do výuky připojuje od svého pracovního stolu a věnuje se pouze online výuce.
  • Žák má povinně kameru zapnutou a mikrofon vypnutý. Zapíná ho tehdy, když je vyvolán.
  • Pokud má žák jakýkoliv problém s technikou - např. nefunguje mikrofon - napíše vyučujícímu do chatu. V případě, že nedojde k odstranění obtíží do následujícího dne, je zákonný zástupce povinen informovat vyučujícího o nefunkčnosti techniky. 
  • Na online hodinu musí být žák připravený. Sešit, učebnice a další pomůcky má nachystány dle předmětu, stejně tak i vypracované úkoly.
  • Pokud žák neodevzdá zadanou práci v termínu, a ani po výzvě vyučujícího, náleží mu známka nedostatečně.
  • Pokud žák opakovaně v hodině nereaguje, je brán jako by na hodině nebyl (přestože je přihlášený).
  • Stejně jako v prezenční výuce je zákonný zástupce povinen omlouvat absenci do tří pracovních dnů (viz BAKALÁŘI).

Děkujeme za spolupráci v této nelehké době.

S pozdravem
Mgr. Jan Vondrouš a pedagogický sbor ZŠ s RVJ Jeremenkova


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft