Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020
20.5.2020

Vážení rodiče,

aktuální informace k výuce, která bude probíhat prezenční formou na ZŠ s RVJ, Praha 4, Jeremenkova 1003 od pondělí 25. 5. 2020.

V rámci zajištění personálního obsazení jednotlivých skupin jsme připravili výuku v dopoledním a odpoledním bloku.

V průběhu dnešního dne vám přijde do komunikační systému KOMENS v Bakalářích pokyny pro danou skupinu. V rámci GDPR nemůžeme sestavení jednotlivých skupin se jmény žáků uveřejnit na webových stránkách školy.

Zde najdete ke stažení provizorní rozvrhy dle předmětů. Rozvrhy dostanou děti také v pondělí při nástupu i s informací, který konkrétní vyučující je bude v kterém bloku vyučovat.

Rozvrh pro 1. skupinu

Rozvrh pro 2. skupinu

Rozvrh pro 3. skupinu

Rozvrh pro 4. skupinu

Rozvrh pro 5. skupinu

Rozvrh pro 10. skupinu

Rozvrh pro 6. skupinu

Rozvrh pro 7. skupinu

Rozvrh pro 8. skupinu

Rozvrh pro 9. skupinu

 

Každý den před vyučováním budou žáci v časech nástupů odváděni vyučujícími do kmenových tříd. Prosíme o dochvilnost v časech nástupů z důvodu snížení rizika kumulace osob před budovou školy.

!!!Žáci, kteří nebudou mít vyplněné čestné prohlášení a nebudou mít dvě roušky a sáček na odložení nebudou do budovy školy vpuštěni!!!

Čestné prohlášení ke stažení zde

Odchod z výuky:

  • žáci, kteří v rezervaci nepotvrdili zájem o chození na oběd odcházejí rovnou po vyučování ze šatny domů sami- personální kapacita škole nedovoluje tyto děti ponechat ve kole déle.
  • žáci, kteří jdou s paní učitelkou na oběd obdobně - po obědě odchází do šatny a následně odcházejí domů sami.
  • zákonní zástupci žáků, kteří jdou do družiny, mohou v rozmezí v čase po obědě až do 16.00 hod. vyzvednout dítě kdykoli a to buď po dohododě s vychovatelkou školní družiny dané skupiny (telefon níže), nebo mohou vyžádat příchod dítěte na recepci školy.

 

Skupin jsme vytvořili celkem 10:

V tabulce uvádíme pouze vyučující na 1. den, který bude čekat u vstupu a děti odvádět. V dalších dnech se bude ve skupinách, které jsem rozděleli střídat vyučující.

Příklad: skupina 1. - celé pondělí s paní učitelkou Mgr. Naďou Novotnou, celé úterý s paní vychovatelkou Renátou Hyrešovou, celá středa s paní učitelkou Mgr. Naďou Novotnou, celý čtvrtek s paní vychovatelkou Renátou Hyrešovou, celý pátek s paní vychovatelkou Renátou Hyrešovou

Příklad: skupina 2. - celé pondělí s paní vychovatelkou Věrou Štefanovou, celé úterý s paní učitelkou Mgr. Naďou Novotnou, celá středa s paní vychovatelkou Věrou Štefanovou, celý čtvrtek s paní učitelkou Mgr. Naďou Novotnou, celý pátek s paní vychovatelkou Věrou Štefanovou

Ve třídách, kde jsme nemuseli skupiny dělit (skupiny 6., 7., 8.) budou paní učitelky třídní od pondělí do čtvrtka. Skupina 9 je vyučována jak je zvyklá (tj. učitel na matematiku, český jazyk, anglický jazyk, člověk a jeho svět - podrobně v pondělí)

    nástup oběd kmenová třída vyučující 1. den (25. 5. 2020) družina
skupina 1.

žáci třídy: 1.A + 2.A (se zájmem o družinu)

8.10 hod. 11.40 - 11.55. hod. učebna 154 (3. patro) Mgr. Naďa Novotná Renáta Hyrešová - tel. č. 774 733 761
skupina 2. žáci: 1.A + 2.A (bez družiny) 8. 10 hod. 11.30 - 11.40 hod. učebna přírodopisu (3. patro)  Věra Štefanová není
skupina 3. žáci: 1.B + 2.B (se zájmem o družinu) 8. 20 hod. 12.05 - 12.20 hod. učebna 153 (3.patro) Mgr. Kateřina Langerová Ing. Zuzna Smetanová - tel. č. 775 573 940
skupina 4. žáci: 1.B + 2.B (bez družiny) 8. 20 hod. 11.55 - 12.05 hod. učebna JU4 (157 č. dveří - 3. patro) Bc. Alena Kálalová není
skupina 5. žáci: 3.A (bez družiny) 8. 30 hod. 12.20 - 12.35 hod. učebna 132 (2. patro) Mgr. Ivana Zimmelová není
skupina 10. žáci: 3.A (se zájemem o družinu) 8. 30 hod. 12.20 - 12.35 hod. učebna 133 (2. patro) Mgr. Hana Hladíková Bc. Alena Kálalová - tel. č. 775 573 941
skupina 6. žáci: 4.A (se zájmem o družinu i bez družiny 8. 40 hod. 12.35 - 12.50 hod. učebna 158 (3.patro) Mgr. Monika Jiskrová Věra Štefanová - tel. č. 775 573 942
skupina 7. žáci: 4.B (všichni bez družiny) 8. 40 hod. 12.50 - 13.05 hod. učebna 152 (3. patro) Mgr. Romana Bartošová není
skupina 8. žáci: 5.A 8. 50 hod. 13.05 - 13.20 hod. učebna 134 (2. patro) Mgr. Blanka Zahálková není
skupina 9. žáci: 5.B 8.50 hod. 13.20 - 13.35 hod. učebna 128 (2. patro) Mgr. Světlana Šochová není

 

V případě nejasností mě neváhejte konktaktovat na: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož