Přejít k hlavnímu obsahu

Návrat žáků 1. a 2. stupně od 3. 5. 2021
29.4.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na informace ze strany vlády České republiky, bychom vám rádi podali informace, které se týkají nástupu žáků 1. a 2. stupně od příštího týdne, tj. od 3. 5. 2021.

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE SE JEDNÁ O SUDÝ TÝDEN NASTUPUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ TŘÍDY:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

  • všechny třídy provádí testování formou samoodběru v kmenových třídách
  • výuka probíhá dle standartního rozvrhu
  • vzhledem ke změně povahy opatření Ministerstva zdravotnictví se povolují sportovní činnosti, které probíhají venku při dodržení homogenity tříd (tělesná výchova se při zachování rozestupů může konat ve venkovních prostorách školy). Při těchto aktivitách, nemusejí mít děti ochranný prostředek nosu a úst (roušku). Vyučující tělesné výchovy dle aktuálního počasí rozhodne o tom, zda bude během tělesné výchovy možnost dělat sportovní činnost, nebo zda bude třída ve vnitřních prostorách školy
  • nošení roušek při výuce, ve společných prostorách školy, při pohybu na chodbách školy i při trávení volného času o přestávce (vyjma konzumace jídla a pití), je nadále povinné
  • třídy se během výuky nepřesouvají mezi učebnami, výjimka je výuka jazyků a informačních a komunikačních technologií, kdy se žáci dělí na skupiny. O přesunech skupin žáků na tyto předměty bude děti informovat vyučující, danou skupinu si vyzvedne v kmenové třídě
  • na tomto odkazu naleznete video návod pro testování testy, které si budou děti odebírat ve třídách za účasti pedagogických pracovníků - DRUHÁ ČÁST VIDEA, KDE SE MLUVÍ O ODBĚRU S ASISTENCÍ SE TÝKA 1. - 3. ROČNÍKU, KDE DOVOLUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTI DO TŘÍDY DOPROVODIT. PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY JE ŽÁKŮM K DISPOZICI PŘI MANIPULACI S TESTOVACÍ SADOU, ALE ŽÁDNÉMU Z ŽÁKŮ ŠKOLY PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ODBĚR NEPROVÁDÍ
  • třídy 2. STUPNĚ se testují 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), výjimku z testování mají žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a před testováním předají třídnímu učiteli potvrzení o prodělání onemocnění
  • třídy 1. STUPNĚ SE OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021 TESTUJÍ 1X TÝDNĚ (v pondělí)
  • žáci přicházejí k recepci školy v následujících časových intervalech a setkávají se s třídním učitelem (velmi prosíme o dodržení těchto časových intervalů). Žáci prvního stupně používají ke vstupu do budovy označené dveře vlevo (bude označeno), žáci druhého stupně používají ke vstupu do budovy označené dveře vpravo (bude označeno). Pokračují do šaten a do třídy k provedení testu samoodběrem.
  • Nástupy jednotlivých tříd:
třída čas místo třída čas místo
1.A 7.30 recepce školy (dveře vlevo) 6.A 7.30 recepce školy (dveře vpravo)
2.A 7.40 recepce školy (dveře vlevo) 7.A 7.40 recepce školy (dveře vpravo)
3.A 7.50 recepce školy (dveře vlevo) 8.A 7.50 recepce školy (dveře vpravo)
4.A 8.00 recepce školy (dveře vlevo) 9.A 8.00 recepce školy (dveře vpravo)
5.A 8.10 recepce školy (dveře vlevo)      

 

V případě nejasností či dalších dotazů, mě neváhejte kontaktovat na jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

Těšíme se na návrat dětí k prezenční formě vzdělávání.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft