Karanténa pro pedagogické zaměstnance školy
14.9.2020

Vážení rodiče,

nyní jsem obdržel informaci od hygienické stanice hl. m. Prahy, že vzhledem ke kontaktu pedagogických pracovníků školy s učitelem pozitivně testovaným na Covid-19, je nařízena všem pedagogickým pracovníkům karanténa, a to v době trvání 10 dnů (tj. do 21. 9. 2020 včetně).

Z důvodu karanténního opatření pro všechny pedagogické pracovníky školy se nevyučuje. Jednotliví vyučující Vás budou kontaktovat se zadáváním učiva. Sledujte prosím informační systém KOMENS - Bakaláři.

Citace z METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19:

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 procent pedagogických pracovníků a dětí/žáků/studentů, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení (jednotlivé budovy či pracoviště). Je tedy možné a důvodné omezovat provoz školy i částečně, na konkrétní budovy, pokud škola či školské zařízení působí ve více budovách. Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodnutí o uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) vydává místně příslušná krajská hygienická stanice. V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) – škola postupuje podle § 24 odst. 2 nebo 3 školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 

Upozornění!!!

Žáci tříd 8.A + 8.B musí i v případě negativního testu zajít na druhý test před ukončením karantény. Žádanku na druhý test nebude předepisovat krajská hygienická stanice, ale praktický lékař. Na druhý test se žáci mohou dostavit nejdříve 20. 9. 2020. Žáci, kteří by měli pozitivní test, nemusejí na druhý test, pokud 3 dny před ukončením karantény byli zcela zdraví.

 

Žáci ostatních tříd zatím nemusí podstupovat testy, protože v jiných třídách zatím nemáme pozitivní test na Covid-19.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož