Přejít k hlavnímu obsahu

Informace ze školní jídelny, nová výše cen obědů a vrácení přeplatků z minulého školního roku
22. 8. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávajícím vysokým cenám potravin, přetrvávající výši inflace (v červenci 2023 8,8%) a ke snaze nakupovat kvalitnější suroviny a dodat žákům školy ve školním stravování čerstvé ovoce a zeleninu, jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů a to s platností od 1. 9. 2023.

Cenu oběda se snažíme stále držet pod daným cenovým stropem, který je pro dané kategorie strávníků dle vyhlášky č. 13/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň bych vám rád oznámil,  že nejpozději do data 31. 8. 2023 obdržíte přeplatky z minulého školního roku.

Nové ceny obědů pro jednotlivé kategorie a výše zálohových plateb pro nový školní rok naleztene níže. Upozorňujeme na povinnost hradit stravné za obědy ve školní jídelně vždy do 20. dne v měsíci předcházejícím měsíc následující (tj. v praxi platíte obědy v daném měsíci na měsíc dopředu). Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona a z řádu školní jídelny. V případě dalších dotazů se můžete obracet na vedoucího školního jídelny.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2024 Created by SnowSoft