Informace k přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. května
18.5.2020

Vážení rodiče,

během dnešního dne přibylo ještě několik rezervací do některých tříd. Z tohoto důvodu budeme zítra sestavovat definitivně seznamy dětí v jednotlivých skupinách. Tímto bych vás chtěl poprosit o trpělivost. Prostory a personální zajištění prezenční výuky ve škole je skutečně náročné sladit a vymyslet tak, aby jsme eliminovali možná zdravotní rizika.

Obdržíte také provizorní rozvrhy a orientační časy, kdy bude výuka probíhat a kdy bude probíhat pro danou skupinu oběd ve školní jídelna tak, aby byla zajištěna hygienická opatření pro všechny zúčastněné.

V rámci zajištění výuky budou žáci rozděleni do skupin max. 15 žácích. Vzhledem k počtu žáků ve skupině není možné, aby s nimi pracovala pouze jejich paní učitelka třídní a aby byli všechny skupiny ve své třídě. Skupiny budou tvořeny (pokud to bude možné) žáky stejného ročníku, nebo žáky nejbližších dvou ročníků (např. 2. a 3. ročníku). Protože ve škole pracují i pedagogičtí pracovníci, kteří spadají do rizikové skupiny osob, budou s žáky pracovat i učitelé 2. stupně nebo vychovatelé.

Žádná další kritéria ředitel školy nestanovuje, protože bude schopen vyhovět všem zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o prezenční výuku.

Připomínáme, že ranní družina není poskytována

Zajištění dopoledního bloku

V dopoledním 4hodinovém bloku bude probíhat výuka zaměřená na procvičování a upevňování učiva z českého jazyka, matematiky, v omezeném rozsahu na naukové předměty a angličtinu. Výchovy se vyučovat nebudou.

Příchod žáků ke škole bude stanoven a výuka začne postupně v době mezi 8.00 – 9.00 hod., aby nedocházelo k hromadění žáků před školou a byly dodrženy hygienické požadavky. O způsobu příchodu a odchodu žáků ze školy budete informováni (podle zařazení do skupin).

Hygienická opatření budou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.

Odpolední blok

Bude naplněn volnějšími aktivitami bez výuky. Bude nahrazovat školní družinu, která oficiálně fungovat nebude.

Venkovní pobyt dětí bude možný v odpoledním bloku pouze ve velmi omezeném rozsahu v areálu školy.

Odpolední blok je z personálních důvodů určen především pro žáky, kteří v rezervačním systému vyplnili zájem o školní družinu.

Dle zájmu o školní družinu také upravujeme složení jednotlivých skupin7

Školní jídelna

Školní stravování bude poskytováno formou vydávání teplých obědů bez možnosti výběru (pouze jedno jídlo). Budou dodržena přísná pravidla stanovená MŠMT – zvýšená hygiena rukou a desinfekce přímo v jídelně, rozestupy, děti dostanou jídelní tác s kompletním obědem včetně nápoje a příborů, žáci z jednotlivých skupin se nebudou v jídelně setkávat.

Organizační a hygienické pokyny

Pokyny vychází z materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Ostatní organizační záležitosti (čas srazu a místo vstupu do školy a odchodu ze školy, třídu, zařazení do skupiny apod.) Vám sdělí třídní učitel v týdnu po 18. 5. 2020.

Ještě připomínáme, že při prvním vstupu do školy v pondělí 25. 5. 2020 musí žáci odevzdat učiteli Vámi podepsaný originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění , jinak nebude žákům účast ve skupině umožněna.

Žáci musí mít každý den s sebou 2 roušky a sáček nebo krabičku na uložení roušky.

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí roušky nosit ve společných prostorách.

Vstup do budovy školy bude umožněn jen žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pohyb žáků po škole bude omezen. Všichni budou muset dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Těšíme se na děti a děkujeme za pochopení a spolupráci v této organizačně nelehké záležitosti

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož