Dokončení projektu Šablony I. - Společně a tvořivě pro život
28.6.2019

Projekt z OP VVV - Šablony I. - Společně a tvořivě pro život

S koncem školního roku končí i náš dvouletý projekt Šablony I.

Podařilo se nám využít všech aktivit a dokončit je na 100%.

Tímto projektem jsme zlepšili školní úspěšnost žáků, otevřeli jsme školní poradenské pracoviště a umožnili jsme vzdělávání učitelům i rodičům.

Děkuji zúčastněným učitelům za aktivní zapojení, rodičů i žákům za využití všech aktivit projektu.

V neposlední řadě děkuji naší skvělé koordinátorce, která zajišťovala nejen milá vzdělávací setkávání s rodiči, ale i koordinovala celý projekt, který se chýlí ke konci.

 

Projekt z OP VVV - Šablony II.

A protože nás první projekt posunul zase o kus dál, máme již podanou žádost o další aktivity v Šablonách II., které po schválení začnou v příštím školním roce.

 

Čekají vás staronové i další nové aktivity, na co tedy můžete těšit?

- speciálnín pedagog,

- doučování žáků,

- badatelský klub, čtenářský klub, klub deskových her, 

- vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a inkluze,

- supervize pro pedagogy

- výměna zkušeností mezi pedagogy škol aj.

Věřím, že bude nový projekt stejně úspěšný jako ten první, všechny aktivty budou hrazeny z evropských peněz a pro žáky budou zdarma.

 

                                                                                                                       Mgr. Iveta Jandová


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož