Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školního kola konverzační soutěže se tentokrát zúčastnilo celkem 35 žáků druhého stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 5.-7. ročník a 8.-9. ročník.Soutěž se skládala ze dvou částí- písemné (poslech, porozumění textu, gramatika) a ústní (rozhovor na vylosované téma).

V kategorii 5.-7. tříd se na prvních třech místech umístili:1. J. Kudrnová 7. roč.

                                                                                                     2. M. Ojrzynski 7. roč.

                                                                                                      3. A. Zochová 6. roč.

 

V kategorii 8.-9. tříd  : 1. N. Pacltová 9.roč.

                                        2. K. Soukupová 9. roč.

                                        3. B. Mauleová 8. roč.

 

Děkujeme všem žákům za účast v soutěži a těšíme se na příští školní kolo.

Výherkyně školního kola budou naši školu reprezentovat v obvodním kole na ZŠ Filozofská. 

                                                                                                      

                                                                                                       

 

Škola nanečisto

Ve čtvrtek 24.1. se uskutečnila již v pořadí třetí Škola nanečisto-tentokrát "Zaměřeno na jazyky". Děti měly možnost si prohlédnout naše jazykové učebny a zároveň se seznámit se třemi světovými jazyky a to angličtinou,němčinou a španělštinou. Společně si vyzkoušely jak se v těchto jazycích počítá do šesti nebo označují barvy.Na závěr si každý předškolák odnesl "jazykové vysvědčení". Doufáme, že se u nás dětem líbilo a v září se opět setkáme na naší škole.

 

 

Anglické divadlo

 

Lost in The Land of Twirls“

 

Jako každý rok se na naší škole konalo představení pro žáky 1.-3. tříd v rámci výuky anglického jazyka. Tentokrát se jednalo o  interaktivní představení s názvem " Lost in the land of twirls", které se snaží naučit děti základům anglického jazyka pomocí hudby a písní.

Hlavní postavou byla dívka Kiki, která se ztratila v Zemi spirál. Děti spolu s Kiki objevovaly tajemná místa a postavy, aby jí na závěr pomohli k návratu domů vyřešením hádanky. V představení zaznělo více než deset klasických písní jako např. The Ants Go Marching ,Little Bunny Foo Too, Five Little Monkeys a další.

Představení se dětem moc líbilo. Po celou dobu vydržely být pozorné, nestyděly se vystoupit a alespoň trochu používat angličtinu.

 

 

 

 

Jazykový projekt tříd 9.AB

Celoškolní projekt "Vzpomínáme na osmičkové roky" v hodinách anglického a španělského jazyka...

 

 

 

Halloween 2018

Jako každý rok se na naší škole na konci října konala Halloween party pro žáky 1.-4. tříd.

V rámci výuky anglického jazyka se žáci seznamují s tradicemi anglicky mluvících zemí. Ve vyzdobené tělocvičně si všichni měli možnost zatančit či na připravených stanovištích splnit dané úkoly, za které byli odměněni sladkostmi. Mezi maskami byly samozřejmě zvoleny ty „nejkrásnější“.

Děkujeme žákům třídy 9. A, kteří se převlékli do masek čarodějnic, duchů, koster a pomáhali s přípravou a průběhem halloweenského dopoledne pro své mladší spolužáky.

 

             

 

                                                         

HALLOWEEN

Co vše víme o americkém svátku Halloween?

Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením původních názvů pro slavnost v předvečer svátku všech svatých. Mezi nejznámější patří výrazy jako např. All halloweenAll Hallows' EveAll Hallows' Evening nebo All Saints' Day apod. Slaví se každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých (All Hallows' Day).

Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc, která lámala říjen a listopad, nesla název Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých.

V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto noc buď nápomocní přátelům nebo nepřátelům škodící. Ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové pojímali Halloween zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako běžnou přirozenou součást života.

Halloweenské koledování

Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé, přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a "go trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), ale prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti obyčejně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo "trick-or-treat" (volně lze přeložit jako Dejte mi koledu nebo vám něco provedu).