Jazykový projekt tříd 9.AB

Celoškolní projekt "Vzpomínáme na osmičkové roky" v hodinách anglického a španělského jazyka...

 

 

 

Halloween 2018

Jako každý rok se na naší škole na konci října konala Halloween party pro žáky 1.-4. tříd.

V rámci výuky anglického jazyka se žáci seznamují s tradicemi anglicky mluvících zemí. Ve vyzdobené tělocvičně si všichni měli možnost zatančit či na připravených stanovištích splnit dané úkoly, za které byli odměněni sladkostmi. Mezi maskami byly samozřejmě zvoleny ty „nejkrásnější“.

Děkujeme žákům třídy 9. A, kteří se převlékli do masek čarodějnic, duchů, koster a pomáhali s přípravou a průběhem halloweenského dopoledne pro své mladší spolužáky.

 

             

 

                                                         

HALLOWEEN

Co vše víme o americkém svátku Halloween?

Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením původních názvů pro slavnost v předvečer svátku všech svatých. Mezi nejznámější patří výrazy jako např. All halloweenAll Hallows' EveAll Hallows' Evening nebo All Saints' Day apod. Slaví se každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých (All Hallows' Day).

Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc, která lámala říjen a listopad, nesla název Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých.

V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto noc buď nápomocní přátelům nebo nepřátelům škodící. Ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové pojímali Halloween zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako běžnou přirozenou součást života.

Halloweenské koledování

Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé, přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a "go trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), ale prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti obyčejně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo "trick-or-treat" (volně lze přeložit jako Dejte mi koledu nebo vám něco provedu).