Kroužky 2019/2020

Vážení rodiče,

 

níže naleznete seznam kroužků, které pořádá škola a dále kontakt na externí poskytovale kroužků. Seznam je zde rovněž k nahlédnutí ve formátu PDF.

Kroužky probíhají pololotně:

 • 1. pololetí - říjen - leden 2020 (platba se provádí pololetně)
 • 2. pololetí - únor - květen 2020 (platba se provádí pololetně)
 • Platbu za kroužek neprovádějte dříve než, bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam otevřených kroužků (na základě počtu přihlášek)

K přihlášení do kroužků, které pořádá škola je potřeba vyplnit přihlášku a správně uvést variabilní symbol při provádění platby.

Jednotlivé kroužky mají svá předčíslí pro tvorbu variabilního symbolu. Při zadávání platby tedy uvádíte následující údaje - příklad:

Kroužek má předčíslí 6021

Žák má identifikační číslo 180036

Variabilní symbol pro platbu kroužku tedy vypadá → 6021180036

Přihlášky najdete ke stažení ve formátu PDF zde, nebo v sekci o škole → dokumenty ke stažení

Vyplněnou přihlášku odevzdejte:

 • třídnímu učiteli
 • vedoucímu zájmového kroužku

Škola si vyhrazuje právo v případě nedostatečného zájmu ze strany dětí kroužek neotevřít.

Docházka je po přihlášení povinná, rodič informuje lektora o neúčasti žáka v kroužku.

Odhlášení žáka musí být v písemné formě, peníze se nevrací.

Vyplněné přihlášky prosíme dodat nejpozději do 25. 9. 2019

 

 

 

 

Kroužky 2019/20 pořádané externími organizacemi

Při přihlašování k externím lektorům není třeba vyplňovat přihláška.

Kroužky označené * spadají výhradně pod pořadetele kroužků, na které najdete kontakt v nabídce kroužků

 • Tenisová škola Tallent
 • Flétny
 • Hra na piano
 • Gymnastika - Ludus Magnus
 • Atletika → Úterý (14.00 - 15.00 hod.), Čtvrtek (14.00 - 15.00 hod.) Mgr. Jitka Tomanová 602 963 946
 • Fotbal - AFK Slavoj Podolí
 • Karate Vision