Termíny vzájemných setkání zúčastněných škol:

1. setkání - 30.11. 2017 – 14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

2. setkání -   14.12. 2017 - 14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

3. setkání -   11.1.2018 -  14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

4. setkání -   22.2.2018 -  14.00 - 18.00 hodin - v MŠ a ZŠ Kavčí Hory

5. setkání -   15.3.2018  -   14.00 - 18.00 hodin - v ZŠ Praha 3, Havlíčkovo nám.

6. setkání  -  12.4. 2018 -    14.00 - 18.00 hodin - v ZŠ s RVJ Jeremenkova

7. setkání -   10.5.2018  -  14.00 - 18.00 hodin - v ZŠ pro slabozraké, nám.Míru, Praha 2

8. setkání -   31. 5. 2018 - 14.00 - 18.00 hodin - Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha

9. setkání - 13. 9. 2018 - 15:00 - 19:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova

10. setkání - 11. 10. 2018 - 15:00 - 19:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova

11. setkání - 20. 11. 2018 - 15:00 - 19:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova

12. setkání - 18. 12. 2018 - 8:00 - 12:00 - ZŠ pro slabozraké, nám. Míru, Praha 2

13. setkání - 24. 1. 2019 - 15:00 - 19:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova

14. setkání  - 28. 2. 2019 - 9:00 - 14:00 - ZŠ Kavčí hory, Praha 4

15. setkání - 20. 3. 2019 - 8:00 - 12:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova, Praha 4

16. setkání - 9. 4. 2019 - 8:30 - 12:30 - ZŠ Praha 3, Havlíčkovo nám.

17. setkání - 3. 5. 2019 - 8:00 - 12:00 - ZŠ s RVJ Jeremenkova

Konference. 

1.2.2018 - Celostátní setkání vedoucích a metodiků CKP projektu APIV

7.- 8.6. 2018 - Celostátní setkání vedoucích a metodiků CKP projektu APIV

1. 2. 2019 - Celostátní setkání vedoucích a metodiků CKP projektu APIV

7. 6. 2019 - Celostátní setkání vedoucích a metodiků CKP projektu APIV

 

Nástin témat pro jednotlivá setkání:

(témata se mohou dle potřeb zapojených škol v průběhu projektu měnit a doplňovat)

Identifikace, realizace a vyhodnocení potřeb podpůrných opatření u žáků s potřebou podpory v 1. stupni. Plán pedagogické podpory, IVP.

Úprava ŠVP školy v oblasti naplnění speciálních potřeb žáků s důrazem na minimální očekávané výstupy u žáků s LMP.

Pomůcky a učebnice pro děti se SPUCH. Úprava prostředí a pracovního místa žáka se SVP. Úprava organizace vyučovací jednotky.

Co je potřeba znát a připravit před příchodem žáka se SVP do třídního kolektivu , příprava zákonných zástupců intaktních žáků na příchod žáka se SVP. Osobnost žáka se SVP

Komunikace se školskými poradenskými zařízeními, případně s dalšími subjekty zainteresovanými na vzdělávání žáka se SVP.

Třídnická hodina jako základní jednotka pro práci s třídním klimatem.

Dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání těchto žáků. Diagnostika žáků ze soc. znevýhodněného prostředí

Dopady tělesného postižení a závažného onemocnění do vzdělávání žáků vzdělávaných formou individuální integrace.

Dopady poruch autistického spektra a dalších znevýhodnění demonstrujících se neadekvátními projevy v chování do vzdělávání žáků vzdělávaných formou individuální integrace.

Hodnocení žáků – metody, způsoby.

Alternativní Montessori program a žáci s SVP.

 

Pokud vás naše nabídka oslovila a chcete se s námi zapojit do sdílení zkušeností erudovaných odborníků, ozvěte se nám co nejdříve.

Mgr. Alena Nývltová – alena.nyvltova@zsjeremenkova.cz

Mgr. Iveta Jandová – skola@zsjeremenkova.cz, telefon - 244 001 200