Sponzoři a spolupracující organizace

  • Pan Poucha - náš velkorysý sponzor tištěného časopisu JEREMÍN nám všem umožňuje kvalitní výtisky školního časopisu.Děkujeme mu i v začátku letošního školního roku a těšímě se na další spolupráci.
  • manželé Nidetzkých - děkujeme za organizování podzimních i jarních úklidů zahrady, chutná občerstvení, za zorganizování akce Ukliďme si Česko; paní Nidetzké patří zvláštní poděkování za další úpravy a zvelebování záhonů před školou
  • FbŠ Bohemians Praha 

  • Slušný.cz - firmě Václava Kroutila a Roberta Kučery děkujeme za vystoupení a dárky yo-yo pro žáky školy. Na otázku, zda se žákům vystoupení líbilo, odpovídali žáci yo yo.
  • NEWHOW architekti - Ing.arch. Filip Havliš - naše velké díky patří architektu panu Havlišovi, který v srpnu 2016 nádherně naprojektoval recepci školy a vstupní prostory. 
  • S výzdobou vstupních prostor nám organizačně velmi pomohly dvě skvělé designerky a grafičky - Alice Pokorná a Cecilie Nagy. Jim patří naše velké a srdečné poděkování za neuvěřitelně rychlou realizaci proměny vstupní haly v posledních hodinách před 1. zářím 2016. Právě jim můžete vyjadřovat obdiv nad limetkovou zdí s písmenky, z nichž při čekání na své ratolesti sestavíte denně nová slova. Určitě byste v nich měli najít tři klíčová slova vystihující zaměření školy. 

Vítáme sponzory a partnery z řad rodičovské veřejnosti, kteří nám mohou pomoci finančně, materiálně i osobně.