Přejít k hlavnímu obsahu

Školní klub

Školní klub slouží  jako čekárnička mezi dopolední a odpolední výukou závazně přihlášeným žákům 2. stupně výhradně ve dnech, kdy po dopolední výuce čekají  na povinnou odpolední výuku nebo kroužek. Nejedná se o zájmový klub ani kroužek.

Podmínkou je podání závazné písemné přihlášky do školního klubu na začátku školního roku. Docházka se po přihlášení žáka stává povinnou a není možné z klubu svévolně odcházet bez předchozího písemného souhlasu rodičů s uvolněním. V době nemoci/ nepřítomnosti ve škole je nutná omluva zákonnými zástupci obdobně jako ve výuce. K žádosti o uvolnění není nutné uvádět žádný důvod, neboť se jedná pouze o dohled nad žáky v době polední pauzy. 

Žáka je možné ze školního klubu v průběhu roku písemně odhlásit.

Ve školním klubu mají žáci během čekání k dispozici stolní hry, kulečník, knihovnu, školní zahradu a hřiště.

Vybírá se jednorázové klubovné 500,-Kč a je splatné při zápisu do klubu. 

Formulář žádosti žáci obdrží od TU.

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft