Přejít k hlavnímu obsahu

 

Škola Nanečisto 2018-19

6. SETKÁNÍ - ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ - HRA NA ŠKOLU :)

Během našich setkávání proběhl i Zápis do 1. tříd, který byl motivován formou hry s názvem Putování za Jeremínkem. Všichni putování dokončili a čekali je krásné odměny od žáků naší školy a pamětní list na tento den.

V následujícím měsíci se proto konalo závěrečné setkání naší Školy Nanečisto, kde jsme se s opravdovými předškoláky seznámili s dalším školním prostředím a už jsme si zkusili sedět v lavici, hlásit se, naslouchat si navzájem.. chovat se jako opravdoví školáci. Děti měly za úkol splnit nelehké úkoly, které s přehledem zvládly.

Zjistily jsme, že budeme mít šikovné prvňáčky. Moc se na Vás v září, školáci, těšíme :)

Pro rodiče budoucích prvňáčků bude zorganizována schůzka s učitelkami a vedením školy v průběhu června, Sledujte, proto, prosím, naše stránky.

Děkujeme za Vaši celoroční přízeň.

Celý tým ZŠ Jeremenkova

  

 

5. SETKÁNÍ - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Setkání proběhlo na zahradě školy, kde si děti vypůjčily školní koloběžky a projížděly vyznačenou trasu, na kterých je čekaly dopravní značky, kterými se musely řídit, stejně tak jako dospěláci v běžném provozu.

Počasí nám přálo.

 

4. SETKÁNÍ - MASOPUSTNÍ POČÍTÁNÍ

Dnes bylo veselo! Vždyť je masopust!

Děti do hudebny doprovodili medvědi, muzikanti a další veselé postavičky.

V hudebně se veselilo, zpívalo, tančilo, hrálo na nástroje, ale i počítalo.

Velikými pomocníky byly dětem žáčci z páté třídy, kteří si připravili mnoho písniček, básniček a hádanek, a po té předškoláčkům pomohli s pracovními listy, ve kterých společně trénovali počty.

 

Další setkání nás čeká 28. března a doufáme v hezké počasí - třeba se uskuteční na rozlehlé zahradě za školou!

 

       

 

3. SETKÁNÍ - ZAMĚŘENO NA JAZYKY - ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA A ANGLIČTINA

Náplní setkání bylo nejen poznat další školní učebny, další paní učitelky, další kamarády, ale i cizí jazyky.

Jelikož se naše škola pyšní svou rozšířenou výukou jazyků, tak si i naši předškoláci zkusili pojmenovat čísla a barvy cizí řečí a hned napoprvé to zvládli ve třech světových jazycích. 

Při španělštině zaměstnali své jazýčky, ale i prstíčky při výrobě barevné kostky z papíru, v němčině a angličtině se z nich stali umělci, kteří pracují s barevnými kaňkami a plechovkami s barvou.

Odměnou bylo jazykové razítko a další dílek do našeho předškolákovského plakátu s Jeremeníkem.

Další setkání se koná 21. února, a už teď se těšíme!


 

2. SETKÁNÍ -PODZIMNÍ DRÁČCI  - POHYBOVĚ VÝTVARNÁ DÍLNA S GRAFOMOTORIKOU

Dnes děti čekal první skoroškolácký krok - hodina strávená ve škole bez rodičů.

Loučení bylo u mnohých plné emocí, ale od vstupu do třídy byly předškoláci zapojeni do podzimního příběhu o Vláďovi a jeho drakovi. 

Draka děti objevily ve třídě, naučily se o něm básničku, uvolňovaly si při práci s ním dominantnější ruku, trénovaly úchop tužky a navíc i sílu prstíků, kterými musely poskládat precizní mašličky veselému drakovi na ocásek. 

Vše se povedlo a vznikly krásné výtvory, se kterými po hodinové práci děti spěchaly zpět za rodiči.

Naše parta se příjemně rozrůstá, máme velkou radost.

Příští setkání nás čeká po Vánocích v lednu, ale zároveň jste, milí rodiče, zváni na náš vánoční jarmark pod názvem "Purpura na plotně voní" konaný dne 6. 12. od 15-17 hodin. Přijďte se adventně naladit mezi nás :)

Tým ZŠ Jeremenkova

 

 

1. SETKÁNÍ -PROHLÍDKA ŠKOLY- JEREMÍNKOVA BOJOVKA 

Při prvním setkání se předkoláčci seznamovali nejen s prostředím školy, učiteli, ale i s novými kamarády. 

Budoucí žáčci poprvé seděli v lavicích, zkoušeli se hlásit či správně držet tužku. V jídelně "pekli" ovocný koláč, stolovali a v tělocvičně si dokázali, že zvládnou překonat všechny nastražené překážky.

Vše se podařilo, byli moc šikovní! 

Odměnou jim byl plakát, do kterého si za každou účast vlepí jednu část. Na konci školního roku ze všech částí vznikne krásný obrázek. 

Těšíme se na Vás příště :)

Tým ZŠ Jeremenkova 

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Ve čtvrtek 25. října začne již pravidelná Škola Nanečisto, která je určena předkoláčkům a dětem s odloženou školní docházkou z okolí. 

Budeme se scházet v dané termíny (viz. plakát níže) vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30

Cílem Školy Nanečisto je připravit budoucího žáčka hravou formou na bezproblémový vstup do 1. třídy, seznámit se se školním prostředím, kolektivem a snadněji zvládnout přechod z mateřské do základní školy. 

Těšíme se na setkání!

Kolektiv pedagogů ZŠ Jeremenkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Nanečisto 2017-18

Vážení předškoláci, cyklus hravých setkání pod názvem ŠKOLA NANEČISTO je u konce.

Děkujeme všem, kteří jste ji po celý školní rok navštěvovali.

Radost ze setkávání je odměnou pro všechny naše milé učitelky, které ji po celý rok pro vás s láskou a hravou lehkostí připravovaly.

Vašeho zájmu o naši školu si velmi vážíme.

Teď už z vás budou brzy prvňáčci. Stačí už jen vybrat školu, lehkou školní tašku a těšit se na 3. září.

Nyní se na vás a vaše rodiče těšíme na schůzce pro budoucí prvňáčky, a to 28.5.2018 v 17.00 v aule školy.

 

Poslední  Škola Nanečisto - 15. 5. 2018

Poslední setkání předškoláků v rámci Školy Nanečisto proběhlo v pondělí  14. 5. 2018  od 15.30 hodin ve třídě 1. A, kde jsme si zahráli na kočičí školu a děti jako koťata plnily  zadané úkoly, které už si také samy podepisovaly.

Za každý splněný úkol obdržely jednu  část  kočičího těla, z níž si  na závěr samy  vyrobily  svoji vlastní kočičku, Kromě toho si děti odnesly i plakát, na který po celý rok sbíraly obrázky za každé setkání, kterého se zúčastnily.

Také jsme si zazpívali a zatancovali a bylo nám společně  zase moc hezky.

Proto se na setkání s našimi  šikovnými  předškoláky po prázdninách těšíme.

Škola Nanečisto ve stylu dopravní výchovy - 15. 4. 2018

 

Protože je duben už řadu let tradován jako měsíc bezpečnosti, tak i naše dubnová  Škola Nanečisto proběhla  na školní zahradě a na hřišti  v tomto duchu.  Děti si pod vedením našich učitelek vyzkoušely zásady  bezpečného chování  a  silniční pravidla pro chodce i  řidiče.  Také soutěžily  na koloběžkách, což se jim velmi líbilo.  K tomu  jsme  přidali  pár veselých básniček. A nakonec si každý odnesl papírovou medaili a další obrázek na svůj  pamětní list.

Básničky pro předškoláky

Tydli tydli, kdo tu bydlí? Vašík pašík uličník. Zmazal židli od povidlí, jede koupit lavičník. Kdepak jede – šlape pěšky! Chce-li utřít povidla, musí dolů z koloběžky - NESMĚJÍ SEM VOZIDLA.

Máme doma chytré štěně. Nepobíhá potřeštěně, kde trať cestu překříží, po značce se rozhlíží. „Pozor, pejsku“, říká značka, „tady chodit není hračka! Vláček do hor, vláček z hor, JEZDÍ TUDY BEZ ZÁVOR.“

To ví přece každé mrně, přes ulici opatrně. Kdo přechází na přechodu, neutrpí žádnou škodu. Tam, kde dobrý rozhled schází, tam se nikdy nepřechází.

Jedno kolo červené, jedno kolo žluté, jedno kolo zelené k čemupak to bude? Dáme kola do krabice, postavíme u silnice semafor, je kamarád budeme ho poslouchat.

Dokud běhá širým polem zajíc ušáček, nemusí se koukat kolem, obejde se bez značek. Vyběhne-li na pěšinku, máma na něj zavolá: Dávej pozor, milý synku: To je cesta pro kola!

 X je nejen písmenko, ale taky značka. Uhodneš ji, panenko? To je přece hračka! To už hádat nebaví ani batolátka! Každé škvrně dneska ví CO JE KŘIŽOVATKA.

Škola Nanečisto ve školní knihovně - 15. 3. 2018

Dne 15. 3. 2018 proběhlo další setkání předškoláků ze Školy Nanečisto, tentokrát ve školní knihovně. Děti se seznámily s příjemným prostředím naší školní knihovny, kde je přivítala paní učitelka Šebestová, která si se žáky svého dramatického kroužku připravila dramatizaci pohádky o rozmazlené princezně. A potom jsme si všichni hráli a povídali o oblíbených pohádkových postavičkách, zpívali společně pohádkové písničky a čas nám velice rychle ubíhal. Každý z předškoláků si odnesl nejen spoustu zážitků, ale i pěkná pohádková leporela, která pro ně vyrobili žáci ze třídy 4. A paní učitelky I. Gessner.  I tentokrát se nám společné setkání vydařilo, a tak už se těšíme na další setkání s našimi předškoláky za měsíc.

Škola Nanečisto s Budulínkem o masopustu - 15. 2. 2018

A je tu únor a s ním masopust. Tentokrát jsme se sešli v jídelně, kde na nás čekalo překvapení s Budulínkem.
Po malém muzikálovém vystoupení jsme vyrazili do družiny, kde jsme tvořili masky a dolaďovali jsme své kostýmy na masopustní karneval.  Ten pokračoval v jídelně, kde jsme tančili v kostýmech a maskách.Děkujeme všem učitelkám za krásné hudebně taneční odpoledne s tvořivou dílnou.

Těšíme se na vás opět v březnu, kdy už na nás bude ťukat jaro.

 

Škola Nanečisto  anglicky, německy a španělsky - 18. 1. 2018

Dne  18. ledna proběhlo v naší  škole další setkání dětí a rodičů v rámci projektu Škola Nanečisto, ve kterém si budoucí prvňáčci zkoušejí své dovednosti a seznamují se školním prostředím.

Tentokrát si pro ně paní učitelky z  2. stupně připravily jazykové úkoly, které všechny děti úspěšně zvládly, a tak si nejen zaskákaly panáka připraveného na chodbě, ale naučily se pojmenovat barvy v anglickém, španělském a německém jazyce. Na to všechno dohlížel  svým velkým okem maskot školy Jeremín, kterého už děti znají z předešlých setkání. Ze všech těch cizích jazyků se mu zase roztočilo očko.

Protože se příští setkání  předškoláčků bude konat v polovině února, který  je obdobím masopustu, zveme všechny na masopustní karneval, který tentokrát pro předškoláky  uspořádá naše družina.

Těšíme se na vás i na vaše masky, čeká vás malé překvapení.

 

Škola Nanečisto s Červenou Karkulkou  - 9. 11. 2017

   Tentokrát nám paní učitelky připravily muzikálové ztvárnění pohádky Červená Karkulka. 

    Děti si záhrály na Orffovy nástroje, pomohly Karkulce nasbírat věci do košíčku a zpívaly s vlkem      i babičkou. 

    Jeremín se celý zelenal a pánové Svěrák a Uhlíř by jistě měli z dětí velkou  radost.

Těšíme se na další setkání 18. ledna.

 

 

 

Škola Nanečisto se skřítky - 12. 10. 2017

 12. října proběhla první Škola Nanečisto tohoto roku. Naši předškoláčci se společně   s milými učitelkami proměnili v lesní skřítky a společně vyráběli podzimní dekorace.  Po celou dobu nás provázel maskot Jeremínek, kterému  se ze všech těch šikovných   skřítků roztočilo oko. 

 Těšíme se na další společné setkání 9. listopadu.

 

 

Absolvování lekcí Školy Nanečisto není v žádném případě podmínkou k přijetí žáka do 1. třídy a nemůže nijak ovlivnit přednostní přijetí k základnímu vzdělávání.

 

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft