Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Ve škole jsme zřídíli školní poradenské pracoviště, v němž budou působit výchovný a karierní poradce, školní psycholog , speciální pedagog, tyfloped, a metodik prevence sociálně patologických jevů. Na zřízení tohoto pracoviště jsme zčásti dosáhli prostřednictvím tzv.šablon z fondů EU. Projekt je spuštěn od 1. 9. 2017.

Školní psycholožka: Mgr. Danuta Sliwková

Email: danuta.sliwkova@zsjeremenkova.cz

Telefon: 773 270 066

Časový harmonogram – Mgr. Danuta Sliwková, psycholožka

Kancelář 204, 5. patro

 

Středa 10:30 – 17:30

Čtvrtek 10:00 – 16:00

Pátek 10:00 – 17:00

 

Středa – porada pedagogů a konzultace pro pedagogy

Čtvrtek – konzultace pro žáky

Pátek – konzultace pro rodiče a žáky

Prosím vždy o domluvení termínu předem.

Těším se na vzájemnou spolupráci!

 

 

Školské poradenské zařízení - ŠPZ

Se školou pravidelně spolupracuje poradenská psycholožka Mgr.Michaela Šedivá z PPP pro Prahu 1, 2, 4.

Společně s výchovným  a kariérovým poradcem, speciálním pedagogem, tyflopedem, metodikem prevence SPJ řeší problematiku žáků s SPU, SPCH, problémy v třídním kolektivu, karierové poradenství, zpracovává posudek nezbytný k žádosti o individulní vzdělávací plán pro nadané žáky i žáky se speciálními vzdělávacícmi potřebami.

Poradenská psycholožka: Mgr. Michaela Šedivá

dochází 1 týdně dle předchozí dohody

msediva@ppppraha.cz

PPP 1, 2, 4

Francouzská 56, Praha 10 

 

Poznámka:

ŠPP je  školní poradenské pracoviště zřízené školou, v němž pracuje školní poradenský tým, který pomáhá žákům, učitelům i rodičům.

ŠPZ jsou školská poradenská zařízení - pedagogicko - psychologické poradny /PPP a speciálně pedagogická centra /SPC, která vystavují na základě vyšetření dětí a žáků zprávy pro rodiče a posudky s doporučením pro školy,