Přejít k hlavnímu obsahu

Školské poradenské zařízení - ŠPZ

Se školou pravidelně spolupracuje poradenská psycholožka Mgr.Michaela Šedivá a  metodička prevence PaeDr. Lenka Marušková z PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10

Společně s výchovným  a kariérovým poradcem, speciálním pedagogem, tyflopedem, metodikem prevence SPJ řeší problematiku žáků s SPU, SPCH, problémy v třídním kolektivu, karierové poradenství, zpracovává posudek nezbytný k žádosti o individulní vzdělávací plán pro nadané žáky i žáky se speciálními vzdělávacícmi potřebami.

Poradenská psycholožka: Mgr. Michaela Šedivá

Metodička prevence: PaeDr. Lenka Marušková

dochází dle předchozí dohody

msediva@ppppraha.cz 

lmaruskova@ppppraha.cz

 

Poznámka:

ŠPP je  školní poradenské pracoviště zřízené školou, v němž pracuje školní poradenský tým, který pomáhá žákům, učitelům i rodičům.

ŠPZ jsou školská poradenská zařízení - pedagogicko - psychologické poradny /PPP a speciálně pedagogická centra /SPC, která vystavují na základě vyšetření dětí a žáků zprávy pro rodiče a posudky s doporučením pro školy,

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2023 Created by SnowSoft