Projekt Proti digitální demenci

Hlasování o navrženém projektu

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách si vás dovolí oslovit učitelé s prosbou o hlasování na prezenčních listinách o tomto projektu. Reagujeme na vaše podněty z jarních třídních schůzek, kdy jste v mnohé míře souhlasili se spuštěním takového projektu, jehož účelem bude po dobu výuky žáky motivovat k vzájemné komunikaci tváří v tvář, k utváření kamarádských vztahů, k odpočinku a nezbytné relaxaci o přestávkách. Nechceme však projekt spouštět direktivně, chceme vyjít z vašich názorů a z vaší podpory. Žáci si své mobily a tablety vypnou v 8.00 a zapnou si je po ukončení výuky. V případě vážné akutní potřeby jim lze zavolat přes zaměstnance školy, kteří jim zprávu po dobu výuky vyřídí. Chceme, aby si děti dopoledne užily se svými kamarády a spolužáky, vždyť člověk je primárně sociální bytost. 

Výsledky hlasování zákonných zástupců

Vážení rodiče,

děkujeme vám, že jste se v hojném počtu zúčastnili hlasování o spuštění projektu Proti digitální demenci.

Výsledkem hlasování je souhlas většiny zúčastněných rodičů s tím, že mobilní telefony a tablety budou mít žáci vypnuté během celé výuky, a to od 8.00 hodin do konce vyučování i během přestávek. Cílem je, aby žáci o přestávkách odpočívali, relaxovali, komunikací tváří v tvář rozvíjeli své komunikační dovednosti a na konci přestávky se připravili na další hodinu. V případě nouze lze zavolat na telefonní čísla školy a váš akutní vzkaz bude dítěti vyřízen. Se skončením výuky si lze mobil zapnout. 

Projekt začíná běžet závazně od 1.11.2016, prosíme upozorněte své děti i vy. Věříme, že naše společné rozhodnutí přinese dětem mnoho nových zážitků s kamarády.

                                                                                                                                                                       Iveta Jandová