Aktualizace - Vyzvedávání věcí dětí a předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
16.6.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví, které umožňuje přítomnost žáků ve dnech 22. - 30. 6. 2020 a to z důvodů:

 • Předání vysvědčení

Akce předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Žák při vstupu předkládá vyplněné čestné prohlášení. Žáci, kteří již navštěvují prezenční výuku na 1. stupni, nebo konzultace pro žáky 2. stupně nemusí znovu čestné prohlášení odevzdávat.

 

 • Předávání vysvědčení se mohou všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin
 • Školní focení v tomto školním roce neproběhne
 • Třídnické hodiny, neformální akce pro žáky v rámci tříd jsou plně v kompetenci třídních učitelů. O jejich případném konání, času a místě vás bude třídní učitel informovat.
 • V případě, že žák se předávání vysvědčení nezúčastní, můžete vysvědčení vyzvednout ve dnech:
 • 29. 6. - 10. 7. 2020 v kanceláři školy
 • Pravidla pro žáky školních skupin žáků 1. stupně a pro konzultace žáků 2 .stupně za účelem vzdělávacích aktivit, zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud budou pokračovat až do 25. 6. 2020.

 • Harmonogram vydávání vysvědčení 26. 6. 2020

Čas Třída
8.00 - 8.15 hod. 9. A
8.15 - 8.30 hod. 8.A + 8.B
8.30 - 8.45 hod. 7.A + 7.B
8.45 - 9.00 hod. 6.A + 6.B
9.00 - 9.15 hod. 5.A + 5.B
9.15 - 9.30 hod. 4.A + 4.B
9.30 - 9.45 hod. 3.A
9.45 - 10.00 hod. 2.A + 2.B
10.00 - 10.15 hod. 1.A + 1.B

 

 • V den vysvědčení se vydává oběd v čase od 10.30 hod.
 • Žáci, kteří navštěvují školní družinu a jsou již nyní součástí školní skupiny, pro kterou je školní družina vypsána ji mohou využít i dne 26. 6. 2020 a to do 16.00 hod.
 • Změny v rámci školní skupiny, která využívá školní družiny nejsou možné

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 

Vážení rodiče,

v týdnu od 22. - 26. 6. 2020 bude možné si po domluvě s třídním učitelem vyzvednout věci ze skříněk a tříd (platí pro žáky, kteří se nevrátili k prezenční výuce). Vzhledem k atypickému průběhu 2. pololetí školního roku 2019/2020 budeme letos nechávat dětem všechny učebnice a klíčky od šatních skříněk přes letní prázdniny doma.

Žáci odcházející na gymnázia, jiné základní školy, musí vrátit klíčky od skřínky a také veškeré učebnice. Rovněž je třeba srovnat veškeré pohledávky vůči škole. Toto je také možné provést v době letních prázdnin, kdy bude zajištěn provoz (úřední hodiny). Tyto informace najdete na webových stránkách v příštím týdnu. 

Žáci, kteří navštěvují prezenční výuku mohou své věci odnášet průběžně, zároveň také ze všech skříněk (šatních a třídních).

Předávání vysvědčení přizpůsobíme aktuálnímu vývoji epidemiologické situace. Na systému předávání vysvědčení pracujeme a budete informováni v příštím týdnu prostřednictvím webových stránek školy a také prostřednictvím KOMENS v systému Bakaláři od třídních učitelů.

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož