Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně a termín úhrady
1.7.2019

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás na  zvýšení ceny obědů od školního roku 2019/2020 následujícím způsobem:

Ceny obědů:

Žáci jsou zařazeni do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v době 1. září  do 31. srpna v daném školním roce takto:

6   -  10 let    I.  kategorie  cena oběda  28,- Kč  zálohová 2 měsíční úhrada  1 120,- Kč

11 -  14 let    II. kategorie  cena oběda  30,- Kč                       "                           1 200,- Kč

15 -  18 let    III. kategorie cena oběda  31,- Kč                       "                           1 240,- Kč

cizí strávníci                                               70,- Kč  - nedotovaná cena                 2 800,- Kč

 

Placení stravného:

- u žáků budoucích 2. - 9. tříd vás žádáme o provedení měsíční úhrady na září, říjen 2019 do 25. 8. 2019

- u platby školních obědů upozorňujeme na 1) předčíslí u čísla účtu 19-67388329/0800

                                                                           2) správně uvedený variabílní symbol : 11 + šestimístné ID žáka

- v případě, že nebudete chtít školní jídelnu navštěvovat, je zapotřebí písemné odhlášky na adresu školní jídelny pro vyřazení z evidence strávníků

- žáci budoucích 1. tříd provedou úhradu až po obdržení variabilního symbolu v prvním týdnu v září

- trvalým příkazem vždy do 25. dne předchozího měsíce

Údaje získáte od vedoucího školní jídelny -  tel. 725 837 664, nebo na emailu: jidelna@zsjeremenkova.cz


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož