Přejít k hlavnímu obsahu

Uzavření škol od 14. 10. 2020 - aktualizace
31.10.2020

Vážení rodiče,

škola zůstává prozatím uzavřena. Očekáváme informace, kdy budou školy opět otevřeny. Předpokládaný datum je kolem 20. listopadu.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády České republiky, vám oznamujeme, že od zítra, tj. 14. 10. 2020 se škola uzavírá a žáci přecházejí na distanční výuku.

 • škola je uzavřena a distanční výuka je povinná v období od 14. - 23. 10. 2020,
 • následují podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020 (zde se podle zákona jedná o změnu organizace školního roku a distanční výuka není povinná),
 • uzavírá se také školní družina,
 • ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výší 60 procent z denního vyměřovacího základu.

Distanční výuka

 • jednotnou platformou pro distanční vzdělávání je: Bakaláři - Komens pro komunikaci, a Google -  Classroom pro výku,
 • o rozdělení jednotlivých hodin mezi synchronní (on-line) a asynchronní (off-line) vás bude kontaktovat třídní učitel, nebo jednotliví vyučující
 • časy vyučování a předměty kopírují rozvrh z prezenční výuky,
 • je nutné si zajistit fungující účty do Bakalářů (rodiče, žáci) a do Google prostředí (žákovské školní emaily). V případě, že nemáte některý z těchto účtů fungující, kontaktujte prosím: jan.vondrous@zsjeremenkova.cz
 • dle Zákon č. 349/2020 Sb., je distanční výuka povinná:

§ 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 • (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
 • (2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
 • (3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
 • (4) Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky, jak je popsáno níže. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí/žáků/studentů, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky (smíšené, distanční a prezenční) ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.
 • (5) Absenci při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák/student pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s dítětem/žákem či jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (nebo 3 dnů po výzvě u MŠ) a přikazuje, že podrobnosti upraví školní řád.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2020 Created by SnowSoft