Přejít k hlavnímu obsahu

Upřesnění návratu žáků od 30. 11. 2020
25.11.2020

Vážení rodiče,

přicházíme s upřesněním provozu školy od 30. 11. 2020. Zásadní je informace, že z důvodu zjištění, že v případě, že by třídy s označením A chodily v liché týdnu, by došlo ke značné disproporci v rámci odučených hodin v prezenční výuce (před uzavřením školy chodily prezenčně třídy s označením A a nyní máme do Vánoc 2 liché týdny a 1 sudý týden. První týden Nového roku je také lichý.)

Děkuji za pochopení

 

 

 

Z tohoto důvodu přicházíme s opravenou verzí tříd, které nastupují v pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuku:

 • 1. - 5. třída (bez omezení, A i B)

 • 6.B, 7.B, 8.B (prezenční výuka)

 • 9.A + 9.B (prezenční výuka)

Třídy 6.A, 7.A a 8.A mají v liché týdny distanční výuku ve stejném režimu, v jakém probíhala distanční výuka dosud a je pro žáky povinná

Organizace vstupu do školy

 • pro žáky 1. stupně je vyhrazen čas 7.30 - 7.45 hod.
 • pro žáky 2. stupně je vyhrazen čas 7.45 - 8.00 hod.
 • toto opatření zavádíme z důvodu zajištění lepší organizace vstupu do budovy školy, prosíme o dodržování

Organizace prezenční výuky

 • žáci prvního stupně dle platných rozvrhů (HV - bez zpěvu, TV - bez sportovních aktivit, AJ - homogenní skupiny - zařídí vyučující a budou děti informovat)
 • žáci 9. tříd obdrží upravené rozvrhy od třídních učitelů přes Bakaláři - Komens (úprava z důvodu zajištění homogenity skupin)
 • žáci 8. tříd obdrží upravené rozvrhy od třídních učitelů přes Bakaláři - Komens
 • žáci 6. a 7. tříd beze změn

Školní družina

 • v provozu pro 1. - 3. třídy
 • ranní družina není v provozu
 • z provozních a personálních důvodů nebude do odvolání poskytována družina pro žáky 4. tříd

Školní jídelna

 • žáci v rámci prezenční výuky navštěvují školní jídelnu v daných časech a dodržují sezení v jednotlivých sektorech, které zachovávají homogenitu skupin
 • žáci, kteří jsou na distanční výuce mají možnost si vyzvednout dotovaný oběd přes okénko do přenosných nádob. Informujte prosím vedoucího školní jídelny

Kroužky a doučování žáků ze šablon

 • v 1. pololetí nebudou probíhat kroužky pořádané školou a školní družinou. O otevření kroužků pro 2. pololetí vás budeme informovat
 • obnovení doučování žáků ze šablon je v kompetenci vedoucích doučovaných skupin. Budou probíhat za dodržení přísných hygienických opatření

Hygienická opatření

 • roušky jsou povinné po celou dobu vyučování, ve společných prostorách i třídách
 • dezinfekce rukou před vstupem do školy, a také v průběhu dne
 • větrání ve třídách

 

Děkuji za pochopení a omlouvám se za změnu, kterou provádíme z organizačních důvodů v rámci zachování spravedlivého docházení všech žáků na prezenční výuku.

Další informace obdržíte u třídních učitelů.

Přeji klidné dny a těšíme se na návrat žáků do prezenční výuky.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft