Úplata za školní družinu
3.10.2018

Žádáme rodiče, kteří doposud nedoložili doklad o úhradě úplaty školní družiny za září, aby tak učinili obratem, nejpozději do 5.10.2018.

Chcete-li se vyhnout měsíčnímu předkládání dokladů o zaplacení, doporučujeme vám úhradu pololetní platby s doložením jednoho dokladu.

Doklad předejte vychovateli oddělení nebo paní Hyrešové.

Lze jej nechat i v obálce u pana recepčního.

Více informací najdete v záložce https://www.zsjeremenkova.cz/skolni-druzina/ v pokynu ředitelky k úplatě školní družiny.

Děkujeme vám, že předkládáte doklad o zaplacení v požadovaném termínu.


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož