Přejít k hlavnímu obsahu

Testování a nástup žáků 31. 5. 2021
28.5.2021

Vážení rodiče,

níže přinášíme informace, které jsou aktuální dle pokynů k provozu škol ze strany MŠMT. Také v tabulce uvádíme rozpisy tříd a jejich nástupy do školy.

Testování žáků

 • testování je pro všechny žáky podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanovuje se frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně (vždy v pondělí), nebo v první den nástupu do školy
 • testování probíhá vždy v pondělí v kmenových třídách žáků - třídní učitel odvádí žáky na samotestování do kmenových tříd, kde probíhá testování (učitel neprovádí dětem odběr vzorku na testování, asistuje žákovi pouze při manipulaci s testem)
 • žáky 1. - 3. ročníku může na testování do třídy doprovodit zákonný zástupce
 • testy, které škola bude k testování využívat jsou výrobní značky Sejoy - návod na použití a příbalový leták zde
 • videonávod na provádění samotestování žáky naleznete v tomto odkazu

                                        Časy nástupů žáků v jednotlivých dnech

                                                                I. stupeň

třída místo čas třída místo čas
1.A recepce školy (dveře vlevo) 7.30 1.B recepce školy (dveře vlevo) 7.30
2.A recepce školy (dveře vlevo) 7.30 2.B recepce školy (dveře vlevo) 7.30
3.A recepce školy (dveře vlevo) 7.40 3.B recepce školy (dveře vlevo) 7.40
4.A recepce školy (dveře vlevo) 7.50 4.B recepce školy (dveře vlevo) 7.50
5.A recepce školy (dveře vlevo) 8.00 5.B recepce školy (dveře vlevo) 8.00

 

                                                               II. stupeň

třída místo čas třída místo čas
6.A recepce školy (dveře vpravo) 7.30 6.B recepce školy (dveře vpravo) 7.30
7.A recepce školy (dveře vpravo) 7.40 7.B recepce školy (dveře vpravo) 7.40
8.A recepce školy (dveře vpravo) 7.50 8.B recepce školy (dveře vpravo) 7.50
9.A recepce školy (dveře vpravo) 8.00 9.B recepce školy (dveře vpravo) 8.00

 

 • V pondělí žáci vstupují do školy a nevchází do budovy bez pokynu třídního učitele, který je odvádí do kmenové třídy k samotestování
 • V další dny (úterý - pátek) prosíme o dodržování těchto časových rozestupů, aby nedocházelo k přílišné kumulaci žáků v prostorách recepce školy. V případěch příchodu žáka mimo vymezené časy, je žák vpuštěn do budovy jako standartně.
 • V další dny (úterý - pátek) žáci pokračují do šaten, kde se přezouvají a pokračují na výuku do učeben dle rozvrhu s výjimkou těch žáků, kteří nebyli testováni v pondělí a budou tak testování v 1. den nástupu do školy - za toto testování zodpovídá třídní učitel třídy

Výuka

 • výuka probíhá bez rotací, dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování
 • homogenita tříd a skupin žáků není povinná, tzn. hodiny probíhají dle rozvrhu, žáci se stěhují v učebnách a na některé předměty se sdružují do mezitřídních skupin (jazyky, tělesná výchova, IKT)
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje - v případě naší školy připadá na prostorovou plochu velké tělocvičny možnost vyučování tělesné výchovy 16 žáků a v malé tělocvičně se jedná o 8 žáků. Nařízení navíc nemluví o tom, že děti mohou ve vnitřních prostorách cvičit bez roušky. Z těchto důvodů mohou výuku tělesné výchovy využít některé málo početné třídy, budeme proto nadále praktikovat tělesnou výchovu v případě příznivého počasí venku. V příštím týdnu věříme, že se toto opatření zmírní
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení (včetně možnosti odložit roušku). V případě dobrého počasí probíhá tělesná výchova s vyučujícím ve venkovních prostorách školy
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest, zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy

Děkuji vám všem za spolupráci v tomto období.

Věřím,  že do konce školního roku společně vše úspěšně zvládneme tak, jako zvládáme celou situaci společně s vámi doposud.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft