Přejít k hlavnímu obsahu

Testování a nástup žáků 17. 5. 2021
13.5.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na informace ze strany vlády České republiky, bychom vám rádi podali informace, které se týkají nástupu žáků 1. a 2. stupně od příštího týdne, tj. od 17. 5. 2021

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE SE RUŠÍ ROTAČNÍ SYSTÉM PREZENČNÍ VÝUKY, OD 17. 5. 2021 NASTUPUJÍ  VŠECHNY TŘÍDY

Informace k testování

S účinností od 10. 5. 2021 (předpokládáme na dobu 14 dní) bude na naší škole zajišťovat testování žáků AG testy mobilní tým společnosti Pronatal, zajištěné ve spolupráci se zřizovatelm MČ Praha 4. Testování proběhne neinvazivní metodou ze slin. V případě pozitivního výsledku bude ihned zdarma vykonán PCR test (ze slin) - žvýkací metodou. Od 24. 5. 2021 se budou žáci školy testovat antigenním testem, který škola získá ze zásob MŠMT v průběhu příštího týdne. O této skutečnosti vás budeme ještě informovat v příštím týdnu. Samotestování bude probíhat ve třídách.

 • Žáci 1. i 2. stupně se testují 1x týdně (pondělí)
 • Testování od společnosti PRONATAL bude probíhat v tělocvičně školy
 • U nás ve škole bude použit rakouský test AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag, pro upřesnění sdílíme dokumenty od výrobce testů
  clinical data
  safety data
  declaration of conformity
 • Odběr se provede stěrem z horního patra dutiny ústní, jazyka a tváří odběrovou štětičkou, čímž dojde ke kontaktu odběrové štětičky se slinami v dutině ústní. Štětička postavena do zkumavky z roztokem, kde senechá plus mínus minutu. Po té je roztok nakapán na test, který se nechá zbarvit. Po vyhodnocení testu, je sdělen výsledek

 • Samotný odběr provádí zdravotnický personál a trvá cca 10 až 20 sekund. Není bolestivý a nezpůsobuje dávení, či jiné komplikace. Vyhodnocení odebrané skupiny trvá cca 10 až 15 minut

 • V případě pozitivity je odebráno PCR. Které je také neinvazivní. Je to sterilní houbička, kterou si dítěti vloží do úst a 1 minutu ji cucá. Houbička se nasaje sliny a je opět vložena do zkumavky. Po té polepena štítkem a odvezena do laboratoře k vyhodnocení. Takže všechny odběry jsou pro dětí neinvazivní a co nejméně bolestivé

 • k odběru společností PRONATAL je nutné, aby žáci školy měli informovaný souhlas zákonných zástupců, bez souhlasu nebude možné odběr provést a žák školy bude testován testem, kterým disponuje škola ze zásob od MŠMT (singleclean)
 • informovaný souhlas je možné dodat 3 způsoby:
 1. stáhnout z tohoto odkazu, vyplnit a donést v pondělí na testování
 2. vyzvednout tištěnou verzi u pana recepčního dnes do 16.00 hod., popřípadě zítra 8.00 - 16.00 hod. (lze poslat i děti)
 3. vyplnit v pondělí před testováním ve škole, v případě, že děti budete do školy doprovázet
 • testování se netýká žáků, kteří mají z posledních 90 dnů před testování zprávu o pozitivním testování na COVID-19
 • žáci, kteří přicházejí do školy mimo standartní termín testování (např. v pondělí mají absenci z důvodu lékaře, nebo rodinných důvodů), se testují testem, kterým disponuje škola ze zásob od MŠMT (singleclean). Tento žák je vyzvednut třídním učitelem v recepci školy a testován v první den nástupu do školy

Informace k výuce a k nástupu jednotlivých tříd

 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Třídy se tedy vrací k běžné výuce dle rozvrhu a to včetně dělení žáků na skupiny a stěhování žáků do odborných učeben
 • ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:
 • testování probíhá jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).
 • příchod žáků v den testování probíhá bočním vchodem (branka u nafukovací haly), kde žáci následně odchází do tělocvičny školy na odběry s třídním učitelem (pondělí). Testovací tým bude v pondělí 17. 5. 2021 početnější a bude tak probíhat simultánní testování v obou tělocvičnách naráz.
třída místo čas třída místo čas
1.A boční vchod (tělocvična) 7.30 1.B boční vchod (tělocvična) 7.30
2.A boční vchod (tělocvična) 7.40 2.B boční vchod (tělocvična) 7.40
3.A boční vchod (tělocvična) 7.50 3.B boční vchod (tělocvična) 7.50
4.A boční vchod (tělocvična) 8.00 4.B boční vchod (tělocvična) 8.00
5.A boční vchod (tělocvična) 8.10 5.B boční vchod (tělocvična) 8.10
6.A boční vchod (tělocvična) 8.20 6.B boční vchod (tělocvična) 8.20
7.A boční vchod (tělocvična) 8.30 7.B boční vchod (tělocvična) 8.30
8.A boční vchod (tělocvična) 8.40 8.B boční vchod (tělocvična) 8.40
9.A boční vchod (tělocvična) 8.50 9.B boční vchod (tělocvična) 8.50
 • příchod v žáků ve dny mimo testování (úterý - pátek) probíhá klasicky přes recepci školy, kde žáci využívají svůj označený vchod dveře vpravo 2. stupeň, dveře vlevo 1. stupeň
třída místo čas třída místo čas
1.A recepce školy (dveře vlevo) 7.30 1.B recepce školy (dveře vlevo) 7.30
2.A recepce školy (dveře vlevo) 7.35 2.B recepce školy (dveře vlevo) 7.35
3.A recepce školy (dveře vlevo) 7.40 3.B recepce školy (dveře vlevo) 7.40
4.A recepce školy (dveře vlevo) 7.45 4.B recepce školy (dveře vlevo) 7.45
5.A recepce školy (dveře vlevo) 7.50 5.B recepce školy (dveře vlevo) 7.50
6.A recepce školy (dveře vpravo) 7.55 6.B recepce školy (dveře vpravo) 7.55
7.A recepce školy (dveře vpravo) 8.00 7.B recepce školy (dveře vpravo) 8.00
8.A recepce školy (dveře vpravo) 8.05 8.B recepce školy (dveře vpravo) 8.05
9.A recepce školy (dveře vpravo) 8.10 9.B recepce školy (dveře vpravo) 8.10

Děkujeme vám za spolupráci v této době a věřím, že společně toto období zvládneme.

V případě nejasností či dalších dotazů, mě neváhejte kontaktovat na jan.vondrous@zsjeremenkova.cz

Těšíme se na návrat všech dětí k prezenční formě vzdělávání.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft