Přejít k hlavnímu obsahu

Provoz školy a přítomnost žáků ve škole od 4. 1. 2021
27.12.2020

Vážení rodiče,

dne 4. 1. 2021 bude provoz základní školy v následujícím režimu:

  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Toto vše je umožněno po domluvě s pedagogickým pracovníkem.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky. Školní družina bude v provozu. Žáci 2. tříd budou opět rozděleni a každá třída bude mít své vlastní družinové oddělení.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu prosím, kontaktujte vedoucího školní jídelny a domluvte si výdej oběda přes výdejové okénko. Výdej obědů do přenosných nádob je umožněn od 11.30 - 14.00 hod.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Doufáme, že brzy se situace začne vracet zpět k normálu.

Držme si společně palce.

Do nového roku 2021 přejeme vstup pravou nohou.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft