Přihlášky na SŠ
5.2.2019

Žáci 9. ročníků obdrželi s výpisem vysvědčení dva předvyplněné tiskopisy přihlášek. Žáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, si tiskopisy přihlášek opatří individuálně /stažením na webu příslušné SŠ nebo na stránkách MŠMT/.

Připomínáme, že vyplněné přihlášky na SŠ je třeba odevzdat k potvrzení základní školou do 19. 2. 2019 kariérní poradkyni RNDr. Iloně Denisové. Poté je třeba doručit do 1. března 2019 vyplněnou a potvrzenou přihlášku na příslušnou SŠ.


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož