Přejít k hlavnímu obsahu

Pondělí 19. 4. 2021 - návrat tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A k prezenční výuce
15.4.2021

Vážení rodiče,
dne 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. stupně ZŠ v rotačním systému následovně:
sudý týden /tj. týden od 19. 4. 2021/ - 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

 • V týdnu, kdy žáci nejsou ve škole, mají povinnou distanční výuku
 • Podmínkou nástupu k prezenční výuce je dle Manuálu Covid-19 povinné pravidelné antigenní testování 2x týdně /pondělí a čtvrtek/ bezprostředně po příchodu do školy. Testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
 • Testování bude probíhat metodou samoodběru pomocí testovací sady LEPU /viz instruktážní video/, u které není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1. -3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou /zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít
  souhlas nebo být pověřena zák. zástupcem/.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními
   
 • Místo testování: boční vchod na zahradu školy, kde se sejde v danou hodinu se žáky třídní učitel a bude pokračovat bočním vchodem do prostoru školních tělocvičen, v případě příznivého počasí bude testování probíhat na hřišti školy
Třída Čas
1.A 7.30 hod.
2.A 7.40 hod.
3.A 7.50 hod.
4.A 8.00 hod.
5.A 8.10 hod.
 • Po vyhodnocení testu v případě negativního výsledku je umožněna žákovi účast na prezenční výuce, která bude probíhat dle standardních rozvrhů (nevyučuje se tělesná výchova a zpěv)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti, je vyrozuměn zákonný zástupce a další postup se řídí pokyny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení 6 odst. 1 písm. C) GDPR, tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže škola v tomto případě souhlas nezajišťuje. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním žákovi se předávají pouze mezi školou a místně příslušnou KHS.

 

Těšíme se společně v pondělí a věřím, že vše zvládneme.

S pozdravem
Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft