Otevřené kroužky pořádané školou pro 1. pololetí školního roku 2019/2020
27.9.2019

Vážení rodiče,

 

níže naleznete seznam otevřených kroužků pro 1. pololetí šk. roku 2019/2020

/files/My Folder/Krouky-oteven1.pololet2019-2020.pdf

Platbu provádějte prosím pomocí variabilního symbolu kroužku + 6místné identifikační číslo žáka

 

Příklad: Kroužek má VS: 6020

Identifikační číslo žáka je: 123456

Variabilní symbol pro platbu bude tedy: 6020123456

 

Platbu provádějte nejpozději do 4. 10. 2019


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož