Organizace kroužků ve 2. pololetí a změna dne konání kroužku PC
4.1.2019

Vážení rodiče obracím se na Vás s informacemi ohledně organizace kroužků ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

V případě, že nepodáte písemně odhlášku z kroužku na 2. pololetí, váš/vaše syn/dcera kroužek nadále navštěvuje i v 2. pololetí. Písemnou odhlášku lektorovi prosím předejte nejpozději do 15. 1. 2019.

Pokud chcete, aby váš/vaše syn/dcera nastoupil/a a pokračoval/a v kroužku i ve 2. pololetí prosím uhraďte kroužek a následně doneste doklad o zaplacení nejpozději do 15. 1. 2019. Doklady o zaplacení můžete posílat skenem na emailové adresy lektorů, nebo třídních učitelů. Vytištěné doklady o zaplacení taktéž lze odevzdat lektorovi kroužků, případně třídním učitelům.

 

Seznam kroužků pro druhé pololetí zůstává stejný.

 

Dochází k jedné organizační změně a to u kroužku PC:


Od druhého pololetí bude probíhat v úterý a to vždy od 14.00 hod do 15.00 hod.
 


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož