Přejít k hlavnímu obsahu

Aktualizace - návrat žáků od 12. 4. 2021
6.4.2021

Vážení rodiče,

po dnešním jednání vlády je rozhodnuto, že se žáci 1. stupně vrátí k prezenční výuce v rotačním systému a za podmínky antigenního testování (z přední části dutiny nosní) 2x týdně - pondělí a čtvrtek.

Povinně budou také žáci muset nosit zdravotnické obličejové masky (roušky). Není možné použít vlastní (doma šité) roušky, štíty apod.

Čekáme na upřesňující informace. Bude se jednat o lichý týden, nastoupí tedy třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5.B

Testování probíhá u dětí samostnatně za pomoci pedagogických pracovníků školy a třídního učitele. U nejmenších dětí bude vhodná vaše asistence.

Testování proběhne mimo budovu školu, tedy v případě příznivého počasí použijete boční branku a půjdete na venkovní hřiště školy, v případě nepřízninvého počasí použijete stejný vchod, ale testování proběhne v tělocvičně.

O přesných nástupech tříd vás budeme ještě informovat. V tuto chvíli uvažujeme orientačně o 10 minutách na třídu. První třída (1. ročník) v 7.30 hod., poslední (5. ročník) v 8.10 hod.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

z aktuální probíhající tiskové konference ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství vyplývá následující:

 • návrat k prezenční výuce by měl proběhnout od 12. 4. 2021 (definitivně bude potvrzeno ve středu v návaznosti na epidemiologickou situaci v regionech)
 • návrat dětí bude probíhat v režimu rotací celých tříd - tj. 1 - 5. třída s označením A v sudé týdny a 1. - 5. třída s označením B v liché týdne
 • pokud bude obnovena prezenční výuka od 12. 4. 2021, nastupují žáci následujících tříd: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B
 • konkrétní informace poskytneme v příštím týdnu

Pravidla a režimová opatření při návratu žáků k prezenční výuce

 • rotační systém celých tříd
 • neprobíhá výuka tělesné výchovy a zpěvu
 • školní družina v provozu v případě dodržení homogenity skupin - zde budeme informovat jestli bude v provozu družinové oddělení také pro žáky 4. tříd
 • povinná ochrana úst a nosu - zaměstnanci škol: respirátory, žáci v ZŠ: zdravotnická obličejová maska (chirurgická, nano rouška) - není možné navštěvovat školu v ušité (domácí) roušce - takový žák nebude do budovy školy vpuštěn
 • povinné neinvazivní testování antigenním testováním 2x týdně (neinvazivní testy z kraje dutiny nosní)
 • první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
 • větrání 5 minut mezi vyučovacími hodinami, uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut
 • povinná homogenita všech tříd a to včetně výuky jazyků, přestávek, na pozemcích školy i při venkovní výuce a pobytu venku - tj. děti se nebudou navštěvovat a míchat mezi třídami ani v rámci přestávek, svačin a pobytu venku
 • školní stravování - rozestupy mezi žáky a třídami v čekání na oběd, při výdeji stravy a její konzumaci zajistit, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd - stejná pravidla pro konzumaci svačin
 • vstup třetích osob v době provozu školy pouze v důvodných případech, snaha minimalizovat styk třetích osob s žáky školy

Testování žáků

 • v tuto chvíli pracujeme s variantou, že třídy budou chodit v různých intervalech bočním vchodem na školní hřiště, kde proběhne za dohledu pedagogů a nepedagogů školy k testování - žáci si testy provádějí sami dle instrukcí
 • v případě nepříznivého počasí bude testování probíhat pravděpodobně v tělocvičně školy

 

Věřím, že se brzy s dětmi sejdeme ve škole na prezenční výuce.

Další informace budou následovat v příštím týdnu.

Přeji jménem školy klidné prožití velikonočních svátků.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft