Konzultace pro žáky 2. stupně
3.6.2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude umožněna konzultace žáků 2. stupně (6. - 8. tříd) v prezenční výuce ve škole. Všechny rezervace, které jste vytvořili v systému reservando jsme zpracovali a promítli do následující tabulky:

 • konzultace probíhají vždy v délce 60 minut s daným vyučujícím
 • v tabulce naleznete den, hodinu, místnost a vyučujícího, který danou konzultaci vede
 • připravili jsme konzultace v následujících předmětech: M, ČJ, AJ, NJ, ŠJ, Ch, Př, Fy
 • některé konzultace (kde je uvedena konkrétní třída) jsou určeny pro žáky z více tříd stejného ročníku (např. 8.A, 8.B)
 • u konzultací, kde je napsáno 6. - 8. ročník se jedná o konzultaci, která je smíšená z žáků různých tříd a ročníků (z personálních a prostorových kapacit školy)
 • žák se dostaví před začátkem dané konzultace před budovu školy, kde si jej vyzvedne vyučující
 • na konci konzultace odvádí vyučující žáky zpět do šatny, žáci školu opouští, popřípadě čekají na vyzvednutí dalším vyučujícím
 • v rámci zachování bezpečnosti žáků a zajištění hygienických pravidel, není možné, aby se žáci samostatně pohybovali po budově školy, nebo čekali v budově školy na další konzultaci (v případě, že nenavazuje další konzultace přímo)
 • za bezpečnost žáků mimo budovu školy v době mimo konzultace odpovídá zákonný zástupce dítěte
 • konzultace s vyučujícím slouží k objasnění, nebo upevnění učiva se kterým se žáci setkali v rámci distančního vzdělávání (nejedná se o zkoušení či získávání podkladů pro klasifikaci za 2. pololetí šk. roku 2019/2020) 
 • hlavní vzdělávací aktivitou bude pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku

Tabulka konzultací v pdf

pravidla pro vstup žáka do školy:

 • čestné prohlášení (při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení)
 • 2 roušky + sáček na odložení roušky
 • dezinfekce rukou hned po příchodu do školy (stojan u vchodu do šaten)

V případě nejasností kontaktujte prosím paní zástupkyni pro 2. stupeň - RNDr. Ilonu Denisovou na emailu: ilona.denisova@zsjeremenkova.cz

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož