Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 a pokračování prezenční výuky žáků 9. tříd - aktualizace
29.5.2020

Vážení rodiče,

níže přikládáme jednotlivé dokumenty, které vydalo MŠMT 27. 5. 2020

Pro žáky 9. tříd

Pro žáky 9. tříd se s platností od 8. 6. 2020 ukončují přípravné vyučovací bloky z českého jazyka a matematiky konané vždy ve dnech pondělí - čtvrtek 8.00 - 10.00 hod. (1. skupina) a 10.00 - 12.00 hod. (2.skupina)

V platnosti nadále zůstává páteční vyučovací blok s paní učitelkou třídní - pátek 8.00 - 10.00 hod. (1. skupina) a 10.00 - 12.00 hod. (2.skupina).

Tento blok bude sloužit především k:

 • Třídnická hodina
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (26. 6. 2020 - blíže bude upřesněno)

Žáci 9. tříd mohou stejně jako ostatní žáci 2. stupně využít konzultací v rámci jednotlivých předmětů s vyučujícím po přihlášení do rezervačního systému na tomto odkazu: reservando konzultace 2. stupeň

Termín tvoření rezervací je povolen od 27. 5. 2020 do 31. 5. 2020

Informace vám rovněž během dnešního dne předá paní učitelka třídní prostřednictvím systému KOMENS v systému Bakaláři

ZÁJEMCI, KTEŘÍ NEVYPLNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, NEBUDOU ZAHRNUTI DO POČTŮ PRO STANOVENÍ KONZULTACÍ A ŠKOLA S JEJICH ÚČASTÍ NEPOČÍTÁ

 

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

po krátké dnešní poradě vedení školy přicházíme s informací, že škola není schopna zajistit z důvodu kapacity prostoru a pedagogických zaměstnanců, plnohodnotnou prezenční výuku stejně, jako pro žáky 1. stupně.

V současné době nabízíme možnost rezervovat si v systému reservando předběžný zájem o konzultaci v daném předmětu. Odkaz zde: reservando konzultace 2. stupeň

 • vyberete v horní části obrazovky měsíc červen 2020
 • následně pole 8. června - červené pole - konzultace II.stupeň
 • vyplníte jednotlivá pole
 • termín tvoření rezervací je povolen od 27. 5. 2020 do 31. 5. 2020

V pondělí 1. 6. 2020 vyhodnotíme vaše rezervace a bude se snažit vytvořit konzultační bloky pro žáky dle předmětů. O finálním řešení situace vás budeme informovat v příštím týdnu.

ZÁJEMCI, KTEŘÍ NEVYPLNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, NEBUDOU ZAHRNUTI DO POČTŮ PRO STANOVENÍ KONZULTACÍ A ŠKOLA S JEJICH ÚČASTÍ NEPOČÍTÁ

Děkujeme za pochopení v této nelehké organizační záležitosti.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 

Vážení rodiče,

zde naleznete odkaz z MŠMT k aktualizaci harmonogramu uvolňování v oblasti školství. Tento dokument přichází v době, kdy jsme teprve druhým dnem v prezenční výuce žáků 1. stupně.

O eventuálním postupu otevření školy k prezenční účasti žáků 2. stupně (6. - 8. tříd) vás budeme informovat v příštím týdnu.

Aktuálně bych si dovolil z webových stránek MŠMT pouze odcitovat některé body:

 • Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem.
 • Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin.
 • Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.
 • Účast žáků bude dobrovolná. Maximálně 15 žáků.

V současné době jsme personálně i prostorově vytíženi výukou žáků 1. stupně tak, že nemůžeme s jistotou říct, v jaké podobě a rozsahu jsme schopni zajistit otevření školy pro žáky 2. stupně.

O dalším postupu v této věci budeme informováni prostřednictvím webových stránek školy a školního komunikačního systému KOMENS v programu Bakaláři.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož