Přejít k hlavnímu obsahu

Informace k testování a pravidlům ohledně Covid-19 s platností od 17. 1. 2022
12. 1. 2022

Vážení rodiče,

v návaznosti na změny ve frekvenci screeningového antigenního samotestování žáků uvádíme následující:

  • od 17.  ledna  2022  a  pak  následně  každé  pondělí;  není-li  prvním  vyučovacím  dnem  v  týdnu pondělí, provede se  preventivní  testování  první  vyučovací  den v  týdnu.
  • Preventivní  antigenní  test  se  vždy  provádí  bezprostředně  po  příchodu  do  školy.  Nebude-li dítě  nebo žák  přítomen  v  den  termínu  testování  ve  škole,  testování  se  provede  v  den  jeho příchodu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

 

 

Vážení rodiče,

 

prvně bych vás rád přivítal v Novém roce 2022. Přeji vám všem mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů. Stále všichni doufáme, že již brzy bude probíhat školní rok zcela bez omezení tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Bohužel, aktuální situace stále není ideální a musíme tak reagovat a dodržet vládní opatření, která se ode dne 3. 1. 2022 mění v následujících bodech:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • další změna se týká stanovení karantény pro třídu, nebo žáky, kteří se považují za rizikové kontaky:

nově se po pozitivní Ag testu žáka ve třídě vyučují všichni žáci dál prezenčním způsobem, ale musí se denně prokázat negativním výsledkem ag testu až doby, než dorazí výsledky konfirmačního testu PCR žáka, který měl pozitivní Ag test.

Vzhledem ke složitosti popisu situace si zde dovolím citovat přímo z nařízení:

„jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka."

 

Rád bych všem poděkoval za dosavadní spolupráci při testování ve škole (nejen rodičům, dětem, ale také všem zaměstnancům školy), popřál nám všem pevné zdraví a nervy, abychom tuto situaci společně zvládli a měli toto období úspěšně za sebou.

 

S přáním pěkného večera.

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft