Přejít k hlavnímu obsahu

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021
15.1.2021

Vážení rodiče,

níže vás v bodech seznámíme s tím, jak bude probíhat hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a jakým způsobem dojde k předání výpisu vysvědčení.

 

 

 

 

Pravidla pro hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

  • žáci budou na vysvědčení hodnoceni klasifikací
  • při hodnocení bude přihlíženo k následujícím skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání:

- účast na distanční výuce,

- aktivita při distanční výuce,

- komunikace, tvořivost a adaptabilita při distanční výuce

- osvojení digitálních kompetencí v průběhu distanční výuky, schopnost organizovat si distační výuku a plnění daných úkolů

- plnění hlavních a doplňkových úkolů v distanční výuce,

- včasnost, kvalita a tvořivost při odevzdávaných úkolech

  • v případě, že škola nemá z objektivních závažných důvodů dostatek podkladů pro hodnocení žáka v daném pololetí, žák obdrží neklasifikaci a je následně klasifikován do 2 měsíců od vydání výpisu vysvědčení. Škola využije této možnosti pouze v mimořádných případech.

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

  • Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
  • Dle aktuálních platných nařízení vlády ČR si 28. 1. 2021 převezmou výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze žáci 1. a 2. tříd.
  • Žáci 3. - 9. ročníků si převezou výpis vysvědčení v papírové formě nejpozději 3 den po nástupu do prezenční výuky - budeme sledovat vývoj situace, pokud bude i ostatním žákům umožněna osobní přítomnost ve škole obdrží také výpis vysvědčení dne 28. 1. 2021
  • Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).
  • V případě, že situace bude stejná jako nyní, naleznete dne 28. 1. 2021 hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v systému Bakaláři - níže uvádíme obrázkový návod, kde lze hodnocení nalézt.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy


Odebírat noviky typu "Novinky (provozní)"

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft