Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení rodiče,

níže naleznete nabídku kroužků pro školní rok 2020/2021. Na úvod několik zásadních informací.

 • kroužky se dělí na 3. skupiny:
 1. Kroužky pořádané školou - na tyto kroužky je třeba vyplnit přihlášku v Google formuláři a následně uhradit poplatek. Uhrazení probíhá po vygenerování platby v programu Bakaláři.
 2. Kroužky pro žáky školní družiny - na tyto kroužky je třeba vyplnit přihlášku v Google formuláři. Tyto kroužky jsou určeny pouze žákům, kteří navštěvují školní družinu. Tyto kroužky jsou zdarma, poplatek je pouze u označených kroužků za materiál ze kterého děti budou tvořit.
 3. Kroužky pořádané externími organizacemi. Zde naleznete seznam kroužků, které pořádají externí organizace. Veškerou agendu k těmto kroužkům (platby, přihlášky) řešíte přímo s pořadateli kroužků.
 • Nabídka kroužků
 • kroužky probíhají od října do května (1. pololetí - říjen až prosinec, 2. pololetí leden až květen) - týká se kroužků skupiny 1 a 2.
 • přihlášení na kroužek probíhá přes Google formulář - tyká se kroužků skupiny 1 a 2
 • přihláška na kroužky pořádané školou
 • přihláška na kroužky ve školní družině
 • v přihlášce můžete označit více kroužků, platba ovšem probíhá za každý kroužek zvlášť (objeví se v Bakaláři)
 • platba probíhá přes systém Bakaláři - variabilní symbol je evidenční číslo žáka a specifický symbol je konkrétní pro daný kroužek
 • platba za daný kroužek je pololetní, výjimkou je přípravný kurz z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd, který probíhá od října do dubna - zde je platba jednorázová za celý kurz
 • s platbou prosím vydržte do momentu potvrzení, že se daný kroužek otevírá!
 • Termín vyplnění přihlášek je do 30. 9. 2020
 • V případě naplnění kapacity kroužku budou mít přednost žáci, jejichž přihláška bude vyplněna dříve.

V případě nejasností, nebo potřeby získat další informace mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Mgr. Jan Vondrouš

ředitel školy

 

ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2021 Created by SnowSoft