Přejít k hlavnímu obsahu

Školní rok 2020/2021

Třídní učitel: Mgr. Daniel Kasan

Kmenová třída: č. 179 - D/Z, 4. patro

Vítám Vás ve školním roce 2020/2021 na stránkách třídy 8. B.

Najdete zde zprávy o akcích třídy, informace z dění ve třídě. Průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens v Bakalářích. Obecné informace najdete v konkrétních odkazech na webu školy.

Přeji všem do tohoto školního roku hodně sil, zdraví a úspěchů.

Daniel Kasan

 

 

Školní rok 2019/2020

Třídní učitel:   Mgr. Daniel Kasan

Kmenová učebna:   D/Z (uč. 179, 4. patro)

 

Prosinec 2019

Dne 3. 12. 2019 se několik žáků 7. B zúčastnilo zájezdu do Drážďan. Navštívili též zámek Moritzburg se zimní výstavou "Tři oříšky pro Popelku". Prohlédli si historické centrum Drážďan s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi a nakonec adventní trhy před kostelem Frauenkirche.

Dne 10. 12. 2019 bude pokračovat pro naši třídu školní projekt Vodní škola svoji druhou část. Zúčastníme se vnitřního výukového programu s názvem Voda a krajina.

Dne 11. 12. 2019  jsme podruhé zavítali na polytechnickou výchovu na Akademii řemesel. 

Dne 11. 12. 2019 je od 15. 30 hodin tradiční Jarmark v naší škole. Budeme prodávat svoje výrobky a část našeho výtěžku věnujeme na pomoc onkologicky nemocným pacientům.

Dne 20. 12. 2019 je náš poslední den ve škole v tomto roce. Rozloučíme se 4. a 5. vyučovací hodinu malou besídkou, kdy si předáme dárečky a popřejeme do Nového roku.

 

Listopad 2019.

Dne 8. 11. 2019 jsme v rámci prevence absolvovali ve škole dvouhodinový program organizace Jules a Jim zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek, zejména marihuany.

Dne 16. 11. 2019 v sobotu byla podzimní brigáda na školní zahradě.

V týdnu od 25. 11. do 29. 11. 2019 bude konzultační týden pedagogických pracovníků pro rodiče, tzv. trády /bližší informace v Komensu v Bakalářích/.

Dne 27. 11. 2019 jsme poprvé zavítali na polytechnickou výchovu na Akademii řemesel. Pracujeme s rozmanitými materiály a děláme výrobky, které možná potěší o vánocích.

A začnou přípravy na Vánoční jarmark, který se koná 11. 12. 2019.

 

Říjen 2019.

Dne 25. 10. 2019 jsme měli ve škole Halowen.

29. a 30. 11. 2019 byly podzimní prázdniny.

 

Září 2019.

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019. Žáci dostali, učebnice, pracovní sešity /cena oznámena prostřednictvím Komens/. Byli seznámeni s bezpečnosti a školním řádem. Od 9. 9. 2019 probíhá výuka podle rozhrhu v plném rozsahu.

Dne 18. 9. 2019 v 17. 00 hodin se koná úvodní třídní schůzka v kmenové třídě.

Dne 25. 9. 2019 se naše třída zúčastnila programu v rámci prevence sociálně patologických jevů ve středisku primární prevence DROPIN. Program byl zaměřen na prevenci zneužívání návykových látek a drog. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a uvědomili si, jaká nebezpečí na nás číhají.

Dne 27. 9. 2019 jsme se v rámci celoročního projektu VODNÍ ŠKOLA zúčastnili terénní exkurze s názvem Vodní ekosystém Modřanských tůní. 

V této lokalitě jsme se seznámili s ekosystémem drobných tůní, nivního a lužního biotopu. Pomocí hydrobiologických pomůcek /entomologické pinzety, lupy, podběrákové síťky/ jsme zkoušeli lovit a určovat vodní bezobratlí. Na základě nalezených bioindikátorů, měření pH /indikátorovými papírky/ a průhlednosti /malá Secchiho destička/ jsme stanovili kvalitu vody v tůních. I v tomto programu jsme se dozvěděli spoustu nových informací.


Sledovat změny na této stránce

Ulož
ZŠ Jeremenkova © 2016 - 2022 Created by SnowSoft