Školní rok 2018/2019

Třídní učitel: Mgr. Jan Vondrouš

Kmenová třída: učebna č. 182

___________________________________________________________________________________Školní jarmark - 6. 12. 2018

Již tradičně se v naší škole odehrál dne 6. 12. vánoční jarmark od 15 do 17 hodin. V tento den jsme ve třídě prodávali všechny výrobky, které jsme připravili a společně vybírali peníze do třídní kasičky. Děkuji tímto všem dětem a rodičům za pomoc, organizaci a hladký průběh jarmarku. Zároveň patří velký dík všem, kteří se podíleli na tanečním vystoupení, které jsme společně se třídou nacvičili. Musím dodat, že mají všichni tanečníci, ale i prodavači a aranžéři výzdoby v naší třídě můj obdiv.

   

   

 

Projektový den - osmičkové roky

Dne 26. 10. 2018 proběhl na naší šjkole projektový den, který byl věnován oslavám 100 let výročí vzniku Československa. Žáci mohli během dne navštívit různé třídy s různou tématikou k danému roku (1998, 1918, 1968, 1948, 1848 apod.). Vyzkoušeli si různé dovednosti a zároveň se naučili mného poznatky.

Adaptační pobyt

Jsme na Slapech,máme krásné počasí a máme se skvěle!

Vítám Vás všechny na stránkách 6.B v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

_______________________________________________________

Ceny pracovních sešitů :

Penize za pracovní sešity si prosím přineste v přesné částce na třídní schůzku, kde je budu vybírat. Neposílejte peníze po dětech.

Český jazyk - 79 ,- Kč

Matematika geometrie - 79 ,- Kč

Matematika aritmetika - 79 ,- Kč

Hravý zeměpis -  89 ,- Kč

Project 2 (angličtina) -  282 ,- Kč

Celkem: 608,- Kč

První třídní schůky v tomto školním roce se budou konat 12. 9. 2018 od 17.00 hod. v kmenové učebně číslo 182 ve 4. patře. Prosím o účast všechny rodiče.

Vyučující předmětů ve školním roce 2018/2019

M - Mgr. Ondřej Žůrek

ČJ - Mgr. Lucie Koukolíková

AJ - Mgr. Marta Liršová, Mgr. Hana Hladíková, Bc. Natálie Janíčková

NJ - Mgr. Eliška Svobodová

ŠJ - Mgr. Elena Socas Plasencia

Z - Mgr. Daniel Kasan

D - Mgr. Daniel Kasan

Př - Mgr. Iveta Gessner

Fy - Mgr. Daniel Tkadlčík

Hv - Bc. Barbora Bejvlová

Vv - Mgr. Lucie Koukolíková

Tv - Mgr. Jan Vondrouš / Mgr. Jitka Tomanová

Vo - Mgr. Jan Vondrouš

Čsp - Mgr. Jan Vondrouš

 


Sledovat změny na této stránce

Ulož