Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Gessner

Kmenová třída: učebna č. 133

 

Pracovní sešity

Na třídních schůzkách 12.9. se bude vybírat 606,- na pracovní sešity, přineste si prosím přesnou částku. Neposílejte peníze po dětech.

Čj I.a II. 132,-

M I., II., III. 147,-  PS Př 51,- a Project I. 276,-

Vítám Vás všechny na stránkách 5.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

________________________________________________________________________

Vážení rodiče.

Od nového školního roku uplynuly sotva dva měsíce a naše třída se může pyšnit několika zdařilými akcemi.

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček z netradičního materiálu.

      Hlavní dekorací je každoročně o vánočních svátcích nazdobený stromek. Chtěli jsme si zpříjemnit předvánoční atmosféru ve třídě, a tak jsme si vyrobili v loňském roce netradiční stromeček a to z papíru. Takový JAKO STROMEČEK. Z papíru byl stromek, baňky, stojan a také dárky.

     Stromek se zalíbil naší paní ředitelce, ta ho vyfotila a fotografii poslala do soutěže, kterou vyhlásila Městská část Prahy 4.

     Jak šel čas, na vánoční stromeček jsme zcela zapomněli, když tu paní ředitelka v září nového školního roku sdělila naší paní učitelce, že si máme jít převzít 2. cenu za nejkrásnější vánoční stromek z netradičního materiálu. Všichni jsme se náramně divili a mysleli si, že je to nějaký omyl. Pro cenu jsme si však opravdu šli společně s paní učitelkou. Na místě jsme zjistili, že stromeček byl opravdu náš.

      Slavnostní předání probíhalo v krásném prostředí Nuselské radnice za přítomnosti pana starosty Štěpánka a zastupitelů Městské části Prahy 4. Slavnostní atmosféru doprovázel pražský virtuóz na klavír a cimbálová muzika. Pohoštění v podobě rautu nám vytvořili studenti Střední hotelové školy v Praze a bylo to moc dobré. Děkujeme všem. Měli jsme obrovskou radost, která byla umocněna nečekaným přčekvapením.

Naše děti na svatováclavských oslavách a jejich úspěch

     V centru metropole se 28. října 2018 konaly oslavy na počest patrona české země sv. Václava. Této oslavě předcházely velké, roční  přípravy, do kterých byly zapojeny děti z různých typů škol a školek. Jejich úkolem bylo nakreslit stejný motiv, samozřejmě sv. Václava. Všechny soutěžní obrázky byly v den oslav roku 2018 vystaveny na Václavském náměstí.

     Do této velkolepé akce se zapojili také žáci naší školy na popud naší paní učitelky. Akce byla nejen hezká, ale i úspěšná. Tři naše děvčata -  Kateřina Kadlečková, Štěpánka Hálková a  Johanka  Kuželová,    obdržela krásné ceny od společnosti Taiko v podobě výtvarných potřeb, knih, hrníčků, perníků a dalších cen.

      Jejich díla patřila mezi první desítku těch nejpovedenějších. Radost nás všech je o to větší, že vyhrál zrovna patron a ochránce české země, zejména v roce, kdy naše republika slaví své narozeniny.

Pietní akt u Památníku Tří odbojů

     Slavnostní vzpomínkové shromáždění při příležitosti 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, se uskutečnílo jako každý rok u Památníku Tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra v Nuslích, a to 17. října 2018 od 12 hodin. Z naší třídy bylo vybráno devět dětí a tohoto slavnostního aktu jsme se spolu zúčastnily. Dětem se nejvíc líbil průvod nastrojených vojáků v uniformách s věncemi, některé viděly poprvé pana starostu Prahy 4 Petra Štěpánka, a důstojně jsme vzdali čest padlým hrdinům. U této příležitosti hrála naše česká státní hymna a všichni stáli, jako přikováni, v klidu a pozoru.

Výstava pro všechny smysly v Botanické zahradě v Praze -Tróji

     Krásná přírodovědná akce se konala ve venkovních prostorách botanické zahrady vTrojské kotlině, ale i uvnitř ve výstavní síni. Objasnili jsme si pojem - symbióza mezi živými organismy, načerpali inspirace z nádherných aranžovaných dekorací z dýní a různých přírodnin, prohlíželi jsme si známé i exotické dřeviny, rostoucí v parku. Dokonce ještě kvetly některé druhy trvalek a jejich květy tvořily krásné barevné koberce v záhonech. Někteří viděli poprvé v životě rozsáhlé viničné sady u kaple sv. Kláry. Na závěr jsme navštívili skleník Fata Morgana s pěkrásnou exotickou květenou. Dojem z hezky prožitého dne byl umocněn pěkným počasím a díky tomu jsme načerpali hodně pozitivní energie do další naší práce ve škole.

Návštěva planetária v Praze - Holešovicích

     Další naše návštěva směřovala do planetária. Děti zde sledovaly projekci hvězd, Měsíce, Slunce na kopuli planetária. Simulovanou oblohu lze sledovat v planetáriu za každého počasí. Z výukového programu "Projdeme se oblohou", mohly děti rozvinout své vědomosti z oblasti přírodovědy, vlastivědy a dalších předmětů. Utvořily si ucelený obraz o poloze naší planety ZEMĚ ve Sluneční soustavě a ve VESMÍRU.

Projektový den  při příležitosti 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

      Dne 26.10. v pátek jsme prožili ve škole netradiční vyučování. Do školy se někteří z nás vypravili v dobovém oblečení. Výuka neprobíhala v lavicích jako obvykle. Každá třída si připravila program podle významného roku.                Dozvěděli jsme se spoustu informací, např. že první náš československý prezident Tomáš Garik Masaryk měl syna Jana a ten byl taky v politice. Že v roce 1968 přijely do ČSR ruské tanky a okupovaly naši zemi. Na protest se upálil student Jan Palach. V roce 1989 proběhla Sametová revoluce a studenti vyšli do ulic proti ozbrojeným jednotkám policie. V roce 1348 byla zahájena stavba středověkého hradu Karlštejna králem Karlem IV. Ve 20. letech minulého století se tančil charleston. Děti i učitelé se hodně snažili při tvorbě projektů a všem se akce velmi líbila.

 

 

                                                                            


Sledovat změny na této stránce

Ulož