Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Světlana Šochová

Kmenová třída: učebna č. 128

Vítám Vás všechny na stránkách 4.B v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens

.......................................................................................................................................................

 

Projekt - 100. výročí založení republiky

     Ve dnech 24. - 26. probíhá ve škole projekt, kdy si připomínáme významné události spjaté s historií naší země. Naše třída se společně se VI. třídou paní učitelky Liršové zaměřila na slavnou dobu panování Karla IV. Naučili jsme se píseň "Hoja, hoj" z muzikálu Karla Svobody "Noc na Karlštejně". S touto písní budeme vystupovat v jednotlivých třídách, které zítra postupně navštívíme a pozveme ostatní žáky na promítání skvělého filmového díla do auly školy.

     Ve dnech 24. a 25. října jsme si vyrobili ve spolupráci s ved. vychovatelkou paní Hyrešovou Svatováclavskou korunu a dotvořili symboly z doby Přemyslovců - orlici a lva z doby Karla IV., slavného Lucemburka, který si tolik zamiloval Čechy, až se mu staly domovem. 

    Při procházce školou se budeme zajímat i o novodobější dějiny naší země a informace, které se v jednotlivých třídách dozvíme, nás určitě obohatí. Každá třída se zabývá v rámci tohoto projektu jinou etapou našich dějin. Vzhledem k tomu, že nás poznatky z historie čekají až ve druhém pololetí školního roku, je pro nás projekt velkým přínosem.  

                  Světlana Šochová, tř. učitelka

 

 

 

Tonda  obal na cestách, třídění odpadu - obalů

Ve středu 3. října se naše třída IV. B zúčastnila ekologicky interaktivního programu. Na základě svého zážitku děti napsaly vyprávění. S nejzajímavějšími z nich se můžete následně seznámit.

Kryštofovo vyprávění

Šli jsme do učebny. Nejdřív jsme se pozdravili a pán, který to uváděl nám řekl, že se jmenuje Martin. Ukazoval nám, jak fungují skládky, říkal, že na skládkách jezdí stroje, které mají za úkol mačkat odpadky. A že odpadky na skládce můžou začít hořet. A také něco může sníst zvíře, například racek, a pak umírá. A taky říkal, že všechny odpadky, co vyhodíme v Praze do koše, jsou odvezeny do spalovny, kde se všechno spálí, ale bohužel skládek je v České republice 200.  Ale když třídit odpad budete, tak se bude odvážet do třídící linky, kde má každý za úkol vybírat něco jiného. A až toho nasbírá hodně, tak se to vezme do kostky a udělá se z toho drť a z drtě se udělá například koberec, oblečení nebo vybavení hřiště. Když nám to dopověděl, tak nám dal kartičky s odpadky, měl tam totiž minikontejnery, do kterých jsme všichni dali kartičky. Když to zkontroloval, tak jsme měli 4 chyby. No a pak jsme šli do třídy. Zkrátka to bylo dobré i docela zábava.

 

Matýskovo vyprávění

Přišli jsme do učebny a posadili jsme se. Pán nám začal povídat o koloběhu recyklace, o skládkách, o spalovnách a o tom, jak odpadky znečisťují přírodu. Potom se zeptal, kdo se nerad učí. Všichni zvedli ruku. Začal ukazovat na jednotlivé děti a říkal: " Tak ty můžeš na třídícím pásu vybírat plastové kelímky, ty igelitové sáčky, ty zelené pet lahve." A tak dál. Potom nám ukázal rozdrcené pet lahve, moc se mi to líbilo. Pak nám řekl, že si zahrajeme hru. Dal každému dvě kartičky a říkal, ať je neotáčíme, jinak nedostaneme odměnu. Potom začal vysvětlovat: "Až řeknu teď, otočíte kartičky a půjdete je vyhodit do popelničky, kam patří věc namalovaná na kartičce, kterou jste právě otočili." Taky jsem je tam dal. Vyhodili jsme špatně jen čtyři kartičky. A proto jsme dostali odměnu. Paní učitelka dostala čtyři karetní kvarteta, aby, kdyby se nudila, si mohla zahrát s kolegy a nebo nám je půjčila. A my jsme si mohli vybrat mezi: skládacím papírovým popelářským autem, knížečkou s hlavolamy a pravítkem s jednotkami obsahu. Vybrali jsme si a potom zazvonilo. Bylo to velmi poučné a moc se mi to líbilo.

 

Lilino vyprávění

Ve středu jsme byli na přednášce o odpadu. Povídali jsme si o odpadech a skládkách. Začalo to takto: šli jsme do třídy ve 4. patře. Když jsme přišli, povídali jsme si o skládce. Teď vám povím to hlavní! Pán nám ukazoval obrázky na interaktivní tabuli. Prý, když se vyhodí nějaká barva, tak se fólie pod skládkou může roztrhnout a barva může vtéct do země a v zemi do nějakého vodního potrubí a ta voda, která tekla v tom vodním potrubí se může znečistit a tu pak hlavně nesmíme pít. Taky jsme se dozvěděli, že některý odpad se nedává na skládku, ale do spalovny. Taky vím, že se odpad třídí podle materiálu. Napríklad plast se dává do žlutých popelnic, papír do šedivých a modrých popelnic, sklo do zelených nebo kartony do oranžovočerných popelnic. Naštěstí třídíme celá rodina a určitě to jednou naučím i své děti.

 

Adélčino vyprávění

Tonda je velmi zkušený člověk. Je to super, protože přijel k nám do školy. Na začátku nás zkoušel, zdali víme jak se správně třídí odpad. Potom nám ukazoval na promítací tabuli, jak to vypadá na skládce, ve spalovně nebo v recyklaci. Pak jsem dostali každý dvě karty s obrázky a museli jsme je dát do správné popelnice. Na konci této nádherné akce jsme dostali malý dáreček.

 

Tak co, už jste si udělali obrázek, jak celá tahle akce probíhala? 

                                                                                                              Zdraví S. Šochová, tř. uč.

 

 

 

Pracovní sešity

Peníze za pracovní sesity budu vybírat na třídní schůzce 12.9. 2018, přineste si prosím přesnou částku. Neposílejte peníze po dětech.

ČJ - PS I. díl                                                                    Kč 66,-

ČJ - PS II. díl                                                                   Kč 66,-

AJ - Happy Street 2 třetí vydání - PS (CZ)                Kč 281,-

M - I. díl                                                                         Kč  49,-

M - II. díl                                                                        Kč  49,-

M - III. díl                                                                       Kč  49,-

Přírodověda 4.r. - PS, Člověk a 

                                jeho svět                                       Kč  49,-

 Celková částka je Kč 609,-Kč.

 

                   

     

 

 

 

________________________________________________________________________


Sledovat změny na této stránce

Ulož