Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Jan Vondrouš

Kmenová třída: učebna č. 158

Vítám Vás všechny na stránkách 4.A v novém školním roce. Na těchto stránkách najdete přehled informací o akcích třídy a dokumentaci ze společných aktivit. Harmonogram školního roku, novinky a další informace budou vždy aktuálně na konkrétních odkazech webu školy.

Všechny průběžné informace budeme sdílet prostřednictvím Komens.

_______________________________________________________________________

První návštěva dopravního hřiště - ZŠ Plamínkové - 10. 12. 2018

10. 12. jsme se zúčastnili prvního bloku výuky na dopravním hřiště. Z důvodu zpoždění stavby nám první blok byl přesunut a začínali jsme proto teorií - tedy pravidly silničního provozu, povinné výbavy a správného nasazení helmy tak, aby chránila náš život. Další bloky proběhnou v roce 2019. O jednotlivých akcích jste informováni prostřednictvím systému komens a plánu akcí v Bakalářích.

   

 

Tradiční vánoční jarmark - 6. 12. 2018

Již tradičně se v naší škole odehrál dne 6. 12. vánoční jarmark od 15 do 17 hodin. V tento den jsme ve třídě prodávali všechny výrobky, které jsme připravili a společně vybírali peníze do třídní kasičky. Děkuji tímto všem dětem a rodičům za pomoc, organizaci a hladký průběh jarmarku.

   

   

 

Mikulášský den v podzemních prostorách školy - 5. 12. 2018

Dne 5. 12. jsme se zúčastnili v rámci Mikuláše návštěvy podzemního krytu, který symbolizoval peklo. Po cestě nás provedli andělé, dole na nás čekal Mikuláš, který měl pro každého žáka třídy připravené povídání a rozhodl, které děti mohou zůstat u něj a u andělů, a které budou muset navštívit peklo plné čertů. Nakonec jsme se všichni dostali zpět na povrch z hlubin pekla a dostali jsme i malou odměnu.

  

  

 

Projektový den - osmičkové roky

Celoškolní projekt "Vzpomínáme na osmičkové roky" probíhal na naší škole dne 26. října 2018. Společně jsme si prošli jednotlivé třídy, které se věnovali významným údalostem našich dějin. Dozvěděli jsme se od každého významného data něco a na závěr jsme si zkusili i vyplnit kvíz. Vyráběli jsme státní symboly a pokoušeli se nakreslit i některé významné památky, které můžeme nalézt v Praze.

________________________________________________________________________

Tonda Obal ve 4. A

Ve středu 3. října jsme se zúčastnili programu Tonda Obal na cestách. Zjistili jsme, kam se v Praze vozí komunální odpad a jak se dále využívá. Už víme, do které popelnice patří nápojové kartony, polystyren nebo rozbitá sklenička, umíme správně vytřídit také kov a plechovky od limonád. Dozvěděli jsme se, co všechno v našem životě je vyrobené "z odpadků". Věděli jste, že jich máte spoustu právě na sobě? I nás velmi překvapilo, že třeba gumička do vlasů nebo klíčenka na krku jsou vlastně vyrobené z odpadků. Ve skutečnosti jich máme plnou tašku! My se jich ale neštítíme, protože víme, že všechny vytříděné materiály se během procesu recyklace pečlivě umyjí a zbaví všech nečistot, takže naše sešity vyrobené z recyklovaného papíru nám vůbec nesmrdí.

My jsme si hodinový program moc užili a dostali jsme i něco malého na památku. Vy zase dostanete na závěr zapeklitou otázku: To, co vychází z komína spalovny odpadu, je kouř, nebo ne? Správnou odpověď vám prozradí žáci čtvrté A! 

________________________________________________________________________

Ceny pracovních sešitů - POZOR, ZMĚNA!:

Prosím rodiče, aby si přesnou částku za pracovní sešity přinesli na rodičovské schůzky. Neposílejte peníze po dětech.

Při sestavení původního seznamu sešitů a částek došlo k chybě v ceně prac. sešitu na AJ, prosím věnujte pozornost níže uvedené změně v cenách.

AJ Happy Street 2 - 233 Kč 281 Kč

Český jazyk I, II - 66 + 66 Kč

Matematika I, II, III - 49 + 49 + 49 Kč

Přírodověda - 49 Kč

Celkem: 609 Kč


Sledovat změny na této stránce

Ulož