Proběhlo:

  • Úvodní setkání účastníků CKP na půdě UPOL Olomoc s prof.dr.Michalíkem, dr.Baslerovou - listopad 2017

Seznámili jsme se s projektem APIV a zástupci vzniklách Center kolegiálního vzdělávání, obdrželi jsme podklady k zahájení CKP v naší škole. 

  • Celostátní konference  vedoucích a metodiků CKP projektu APIV

Zúčastnili jsme se celostáního setkání, které zahájil pan profesor Michalík, hlavní řešitel projektu,  poté jsme vyslechli příspěvek PhDr. O. Andryse, náměstka ústředního školního inspektora ČŠI, živě se diskutovalo o společném vzdělávání.  Vystoupení obohatila také paní doktorka Baslerová, hlavní metodička projektu.

Druhá část setkání byla zaměřena na tvůrčí diskusi o nové koncepci Katalogu podpůrných opatření. V rámci jednotlivých CKP proběhl workshop k navrhovaným změnám v katalogu PO. Naše CKP pracovalo pod vedením Mgr. Jankové, metodičky katalogu PO.
 

  • Vzájemná setkávání v rámci našeho CKP 

1. setkání -  listopad 2017 – 14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

- seznámení s koncepcí projektu, s hlavními řešiteli a metodiky

- vzájemné seznámení spřátelených škol

- praktické informace z oblasti tvorby IVP a IvýP

- sdílení zkušeností

- prohlídka školy ZŠ Jeremenkova

 

2. setkání -  prosinec 2017 - 14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

- plynulé navázání na předešlé setkání

- sdílení zkušeností z oblasti práce s doporučením z PPP, SPC či SVP

- praktické ukázky

 

3. setkání -  leden 2018 -  14.00 - 18.00 hodin, v ZŠ s RVJ Jeremenkova

- vzájemný workshop pomůcek určených pro děti s SPU a nejen pro ně 

- ukázky úpravy prostředí pro práci žáka s SPU

- možnosti organizace vyučovací jednotky pro žáky s SPU

 

4. setkání -  únor 2018 -  14.00 - 18.00 hodin - v MŠ a ZŠ Kavčí hory

- připomínkování vznikajícího Katalogu podpůrných opatření

- připomínkování práce ČŠI v praxi - kladné zkušenosti, náměty pro zlepšení spolupráce

- prohlídka školy ZŠ Kavčí hory

 

5. setkání - březen 2018 - 14.00  - 18.00 hodin - v ZŠ Cimburkova, Praha 3

 - diagnostika žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

- dopady na vzdělávání těchto žáků

- osobnost žáka, komunikace s jeho rodinou

- příprava kolektivu 

- další vzdělávání těchto žáků

 

6. setkání - duben 2018 - 14.00 - 18.00 - v ZŠ s RVJ Jeremenkova

Pedagogická podpora žáků s poruchou binokulárního vidění - Mgr. Jana Janková - tyfloped, speciální pedagog

- historie, typy vad, diagnostika, dopady v běžném životě, dítě s poruchou ve škole, pomůcky

- vzájemná diskuze a předávání zkušeností z praxe

- ukázka knižních titulů

 

7. setkání - květen 2018 - 14.00 - 18.00 - v ZŠ pro zrakově postižené děti, Nám. Míru - Praha

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

- předání obecných informací z oblasti historie školy + aktuální chod školy

- prohlídka školy + internátu

- návštěva SPC, navázání spolupráce, prohlídka pomůcek

- prostor pro diskuze, předávání zkušeností