Třídy Montessori

Od srpna 2016 jsou součástí školy také čtyři věkově smíšené třídy Montessori 1.stupně (1. - 5. ročník), které se na ZŠ Jeremenkova přestěhovaly ze ZŠ Sdružení, kde působily od roku 2012. Třídy se nacházejí v nejvyšším patře školy.

Od září 2017 vznikla na škole také 6. třída s projektovou výukou, navazuje na výuku v Montessori třídách prvního stupně.

Montessori třídy vznikly a jsou i nadále podporovány sdružením rodičů, více informací naleznete zde http://www.montessorisdruzeni.cz/

Konzultační hodiny

7.15 – 7.45

14.30 – 15.30

V ranních hodinách od 7.15 do 7.30 vstupují rodiče do školy s třídní učitelkou Montessori, od 7.30 je vpouští pan recepční. Třídu opouštějí rodiče v 7.45, kdy začíná příprava na výuku a dohledy.

Škola se uzavírá v 7.55 hod.

Rodiče se zapisují se do knihy návštěv dle pravidel školy a vyčkají příchodu pedagoga u recepce. Vždy přicházejí a odcházejí v doprovodu pedagoga prostředním schodištěm pro návštěvy.

Prosíme všechny rodiče o předchozí domluvu zájmu o konzultaci alespoň den předem.

 

Dny otevřených dveří

Přijďte se i se svými dětmi podívat na naši výuku a zeptat se na vše, co by vás zajímalo.

Dny otevřených dveří probíhají ve škole od 8.30 až do 15.00 hodin, ale zájemcům o zápis do Montessori tříd doporučujeme přijít v dopoledních hodinách, kdy se vám budou moci věnovat zástupci našeho sdružení.

Těšíme se na Vás i Vaše děti 9.11. 2017, 15.2. a 17.5. 2018 v 5. patře ZŠ Jeremenkova.

Škola si vyhrazuje právo pro změnu termínů. Aktuální informace naleznete vždy v sekci Novinky.

Zájemci o náhled do výuky mimo dny otevřených dveří si návštěvu musí předem domluvit s vedením školy a vedoucí učitelkou Mgr.Liršovou.

Montessori semináře pro rodiče

Pro současné a budoucí rodiče žáků Montessori tříd probíhají od října 2017 semináře, kde se budou moci seznámit s Montessori metodou a jejím uplatňováním v Montessori třídách ZŠ Jeremenkova.

Plánované termíny seminářů jsou: 12.10. , 9.11. a 17.12. 2017 vždy od 15.30 do 16.30hod v zelené montessori třídě.

Počet míst je omezen.

Hlaste prosím svůj zájem o jednotlivá setkání s předstihem na oba maily:
skola@zsjeremenkova.cz   
eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz
 
 

Škola Nanečisto pro budoucí Montessori prvňáčky

Pravidelná setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů z řad zájemců o zápis do Montessori tříd ZŠ Jeremenkova budou probíhat opět jednou měsíčně od ledna 2018 vždy ve čtvrtek od 15.30 do 16.30hod. Děti budou mít možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si práci s pomůckami v Montessori třídách. Rodiče se v této době mohou zúčastnit diskuze s Montessori pedagogy o způsobu a organizaci práce v Montessori třídě.

Plánované termíny Školy Nanečisto jsou: 18.1. 2018, 15.2. 2018, 15.3. 2018, 12.4. 2018 a 17.5.2018. Počet míst je omezen.

Hlaste prosím svůj zájem o jednotlivá setkání s předstihem na oba maily:
skola@zsjeremenkova.cz   
eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz
 
Absolvování Školy Nanečisto není podmínkou k přijetí k základnímu vzdělávání a nemůže nijak ovlivnit přednostní přijetí k základnímu vzdělávání.

Těšíme se na Vás.

 

Systém výuky

Děti pracují vě věkově smíšených třídách (1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník), čímž se podporuje jejich vzájemné učení, pomoc a spolupráce. Ve výuce dítě postupuje podle svých možností. Práce se označuje jako volná nebo svobodná, protože dítě si může samo volit:

CO = jaký materiál si vybere, na čem bude pracovat a o čem chce získat informace

KDE = místo, kde bude ve třídě pracovat

KDY = nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho zájem a pozornost (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu)

S KÝM = může pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině

Míra svobody dítěte je závislá na jeho individuální míře zodpovědnosti. Děti jsou vedeny efektivnímu využívání času vyučování pro zjišťování nových informací, objevování a ověřování souvislostí a zlepšení svých dovedností.

Ve všech čtyřech třídách je připravené pracovní prostředí, které zahrnuje montessori didaktické pomůcky a další  učební materiály umožňující aktivní práci dětí. Kromě jednomístných a dvoumístných lavic je v každé třídě také místo pro komunitní kruh a koberečky pro vymezení prostoru k práci dětí na zemi. S rozměrnými materiály děti mohou pracovat také na chodbě u tříd.

 

Kontaktní osoba

Mgr.Marta Liršová - vedoucí učitelka Montessori programu

Eva Houdková, DiS. 

Odborná příprava a supervize Montessori programu v ZŠ Jeremenkova
Mentor Montessori týmu při ZŠ s RVJ Jeremenkova
Zakladatelka Montessori centra 4medvědi a Montessori tříd v ZŠ

http://eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz

 

Děkujeme

Děkujeme všem rodičům za úžasnou spolupráci. Děkujeme MČ Praha 4 za stálou podporu a spolupráci při rozvoji montessori pedagogiky na Praze 4.


 


Sledovat změny na této stránce

Ulož