Třídy Montessori

Od srpna 2016 jsou součástí školy také čtyři věkově smíšené třídy Montessori 1.stupně (1. - 5. ročník), které se na ZŠ Jeremenkova přestěhovaly z prostorových důvodů ze ZŠ Sdružení, kde působily od roku 2012. Třídy se nacházejí v nejvyšším patře školy.

Od září 2017 vznikla na škole také 6. třída s projektovou výukou, která bude navazovat na výuku v Montessori třídách prvního stupně.

Provoz tříd podporuje Montessori sdružení Praha 4, z.s. (www.montessorisdruzeni.cz)

Dny otevřených dveří

Přijďte se i se svými dětmi podívat na naši výuku a zeptat se na vše, co by vás zajímalo.

Den otevřených dveří probíhá ve škole od 8.00 až do 15.00 hodin, ale zájemcům o zápis do Montessori tříd doporučujeme přijít v dopoledních hodinách, kdy se vám budou moci věnovat zástupci našeho sdružení.

Těšíme se na Vás i Vaše děti 9.11. 2017, 15.2. a 17.5. 2018 v 5. patře ZŠ Jeremenkova.

Škola si vyhrazuje právo pro změnu termínů. Aktuální informace naleznete vždy v sekci Novinky.

Montessori semináře

Pro současné a budoucí rodiče žáků Montessori tříd budou již od října 2017 probíhat semináře, kde se budou moci seznámit s Montessori metodou a jejím uplatňováním v Montessori třídách ZŠ Jeremenkova.

Plánované termíny seminářů jsou: 12.10. 2017, 9.11. 2017 a 14.12. 2017 vždy od 15:30 do 16:30hod. Počet míst je omezen - hlaste, prosím, svůj zájem o jednotlivá setkání předem na mail: eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz

Škola nanečisto pro budoucí Montessori prvňáčky

Pravidelná setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů z řad zájemců o zápis do Montessori tříd ZŠ Jeremenkova budou probíhat opět jednou měsíčně od ledna 2018 vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30hod. Děti budou mít možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si práci s pomůckami v Montessori třídách. Rodiče se v této době mohou zúčastnit diskuze s Montessori pedagogy o způsobu a organizaci práce v Montessori třídě.

Plánované termíny Školy nanečisto jsou: 18.1. 2018, 15.2. 2018, 15.3. 2018, 12.4. 2018 a 17.5.2018. Počet míst je omezen - hlaste, prosím, svůj zájem o jednotlivá setkání předem na mail: eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz
Těšíme se na Vás!

Zápis do Montessori tříd

Zápis do Montessori tříd proběhne 4. a 5. dubna 2018 v 5. patře školy. Při zápisu děti pracují s Montessori pomůckami přímo v jedné z Montessori tříd. Nejpozději v den zápisu, prosím, odevzdejte pedagogům Montessori tříd také vyplněný dotazník k zápisu do Montessori tříd - ke stažení na www.zsjeremenkova.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Parametrem, který pozitivně ovlivňuje přijetí, je bydliště dítěte ve spádové oblasti školy. Kritéria přijetí žáka do ZŠ Jeremenkova naleznete podrobně rozepsány v záložce "Zápis do 1. tříd".

V Montessori třídách mají děti v rámci pravidel velkou svobodu, ale také velkou osobní zodpovědnost, což může být pro některé z nich náročné a více by jim proto vyhovovala výuka s jasně daným rozvrhem a řízenou prací v jednotlivých vyučovacích předmětech. Stejně tak musí dítě v Montessori třídě zvládnout pracovat v mírném pracovním ruchu, kdy se jednotlivé skupinky dětí zabývají rozdílnou prací, což ne každému vyhovuje. Pro rodiče je mnohem obtížnější mít přehled o práci, kterou dítě ve škole dělá a jeho úspěšnosti, protože děti nenosí domů žádné učebnice, pracovní sešity ani žákovskou knížku se známkami.

Pokud k našemu zápisu chcete se svým dítětem přijít, budeme velmi rádi, když nám vyplněný dotazník zašlete v předstihu, abychom se s ním mohli předem v klidu seznámit. Dotazníky, prosím, posílejte na: eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz.

Systém výuky

Děti pracují vě věkově smíšených třídách (1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník), čímž se podporuje jejich vzájemné učení, pomoc a spolupráce. Ve výuce dítě postupuje podle svých možností. Práce se označuje jako volná nebo svobodná, protože dítě si může samo volit:

CO = jaký materiál si vybere, na čem bude pracovat a o čem chce získat informace

KDE = místo, kde bude ve třídě pracovat

KDY = nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho zájem a pozornost (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu)

S KÝM = může pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině

Míra svobody dítěte je závislá na jeho individuální míře zodpovědnosti. Děti jsou vedeny efektivnímu využívání času vyučování pro zjišťování nových informací, objevování a ověřování souvislostí a zlepšení svých dovedností.

Ve všech čtyřech třídách je připravené pracovní prostředí, které zahrnuje Montessori didaktické pomůcky a další  učební materiály umožňující aktivní práci dětí. Kromě jednomístných a dvoumístných lavic je v každé třídě také místo pro komunitní kruh a koberečky pro vymezení prostoru k práci dětí na zemi. S rozměrnými materiály děti mohou pracovat také na chodbě u tříd.

Kontaktní osoba

Mgr.Romana Bartošová - vedoucí pedagog programu Montessori pro 1. a 2. stupeň

kontakt: romana.bartosova@zsjeremenkova.cz  

Eva Houdková, DiS. 

Odborná příprava a supervize Montessori programu v ZŠ Jeremenkova
Mentor Montessori týmu při ZŠ s RVJ Jeremenkova
Zakladatelka Montessori centra 4medvědi a Montessori tříd v ZŠ

Absolventka Diplomového kurzu Montessori MŠ a ZŠ Společnosti Montessori ČR, Montessori seminářů Clause-Dietera Kaula, 60hodinového semináře AMI Praktická Montessori pedagogika na základní škole s Kay Barker, AMI trenérkou pro ZŠ. V současnosti dokončila u Jean Miller a Kay Baker AMI Elementary Training pro děti ve věku 6 –12 let v rozsahu 1 400 hodin. V Montessori zařízeních učí od roku 2004. V roce 2012 založila Montessori třídy v ZŠ Sdružení, které se v roce 2016 přesunuly do ZŠ Jeremenkova.

kontakt: eva.houdkova@montessorisdruzeni.cz

Děkujeme

Děkujeme všem rodičům za úžasnou spolupráci a pomoc nejen při stěhování tříd během letních prázdnin i nyní při pokládání nových koberců. Bez Vás bychom to nedokázali!

Konzultační hodiny

Prosíme všechny rodiče o předchozí domluvu o konzultaci alespoň den předem.

Děkujeme, Montessori tým

Konzultační hodiny od 9.1.2017 - změna

7.15 – 7.45

14.30 – 15.30

V ranních hodinách od 7.15 do 7.30 vstupují rodiče do školy s třídní učitelkou Montessori, od 7.30 je vpouští pan recepční. Třídu opouštějí rodiče v 7.45, kdy začíná příprava na výuku a dohledy.

Škola se uzavírá v 7.55 hod.

Rodiče vždy přicházejí a odcházejí schodištěm pro návštěvy, zapisují se do knihy návštěv dle pravidel školy  – příchod - odchod.

V době čtvrtletních prodloužených konzultací dle individuálního objednání, po 16.00 hodině v doprovodu třídní učitelky, která zajišťuje konzultace.


Sledovat změny na této stránce

Ulož