30.6.

30.6. 2017 končí vyučování cca 9.30 h

První hodinu proběhne rozdávání vysvědčení, slovní hodnocení výsledků za druhé pololetí.

Po deváté hodině se rozloučíme s deváťáky a naposledy jim zazvoníme k odchodu ze školy.

Děti by si na to měly přinést zvonečky.

Obědy se budou vydávat od 11.00 - 13.00 h.

 

 

Pozvánka

29.6. se bude konat Zahradní slavnost ve venkovním areálu školy od 16 do 18 hod, vstup postranním vchodem od tenisové haly. V případě nepříznivého počasí se přemístíme do tělocvičen školy.

Několik žáků naší třídy vystoupí při zahájení programu s hrou na flétny, housle (, klávesy) a předvedou své "akrobatické" sestavy. Dále budou naše děti "hrát na flašinet" na svém stanovišti - mezi dřevěným hradem a břízami.

Už se těšíme na Vaši návštěvu.

 

 

Práce psovodů

2.6. jsme měli možnost na hřišti naší školy vidět ukázku práce speciálního útvru PČR.

Psovodi nám předvedli práci se cvičenými psy - plnění pokynů psovoda, dopadení zločince, vyhledávání pyrotechniky a pohovořily o své práci při ochraně veřejných činitelů. Děti měly možnost si z blízka prohlédnout dopravní prostředky, kterými příslušníci policejního útvaru přijeli. Všichni jsme byli z ukázky nadšení.

 

 

Dětský den

31.5. si deváťáci na školní zahradě připravili pro nás, žáky prvního stupně různá zábavná i sportovní stanoviště. Bylo jich celkem 10. Za každý splněný úkol jsme dostaly sladkou odměnu. Zábavný pořad se nám moc líbil a proto všem, kteří jej pro nás připravili DĚKUJEME.

 

 

ŠvP 9. - 13.5.

Přijeli jsme v pořádku, v 10 hodin. Ubytovali jsme se - 2.A ve 2. patře a 2.B v 1. patře. Děti jsou s ubytováním spokojené.
K obědu byla frankfurtská polévka, karbanátek s bramborem a kyselou okurkou. Po poledním klidu jsme byli na vycházce lesem k louce, kde si děti zahrály novou hru "Na kůrovce". Odtud jsme se vraceli opět lesem, tentokrát k částečné prohlídce obce. Prošli jsme kolem nové čističky odpadních vod, školy, kostela, hřbitova, MŠ až na louku pod naším hotelem. Tady se dětinaučily další 2 nové hry "Beng" a ? nevím jak se jmenovala, ale byly to obě "poznávací hry. Po svačině (chléb se sýrovou pomazánkou) , asi v 16 hod., se šla hrát "zahřívací" hra, protože se dost ochladilo. Na pokoje se děti vrátily až před večeří, dostatečně proběhané a vyvětrané. K večeři byly milánské těstoviny s kuřecím masem. Při večerním programu děti popisovaly své jmenovky na stoly do jídelny a vymýšlely, malovaly a popisovaly jmenovky na své pokojové dveře. Obojí vytvořily pro bodování. Většina dětí po jednadvacáté hodině již spalo či usínalo.
Pan zdravotník a vedoucí v jedné osobě Jiří Štökl i instruktoři Jan Plecháč a Elen Papazachariu jsou velmi příjemní a mají moc hezký vztah k dětem. Starají se nejenom o zábavu a sportovní vyžití dětí s poučením, ale i důsledně vyžadují plnění smluvených úkolů i pravidel.

S pozdravem za všechny
Ludmila Novotná

 

 

Zápis z třídní schůtky  ze dne 26.4.2017

Škola v přírodě (ŠVP) - Parkhotel Orlík 9.-13.5.

Posudek zdravotní způsobilosti do 3. 5.

Průkazku pojišťovny okopírovanou/ k okopírování do 3.5.

Potvrzení bezinfekčnosti od rodičů až při odjezdu s datem 9.5.

Též předat léky k užívání s rozpisem užívání, podepsané, v pouzdru

Seznam doporučených věcí pro děti - rozumně zkontrolovat, vybavit podle počasí, vše podepsat

Potřeby na vyučování upřesní do notýsku pí. uč. Novotná, penál vzít s sebou a pracovní sešity

Číst se bude Mateřídouška

Mobil dětem dát dle vlastního uvážení a na vlastní riziko

Obědy pro děti, které jedou na ŠVP odhlašuje pí. uč. Novotná

Každý pokoj má sociální zařízení, 3 - 4 lůžka

Odjezd zpět z místa ŠVP je v 10:30 , příjezd 12 - 12:30, pokud nebudou problémy.

Tř. schůzku navštívila Mgr. K. Srpová ze společnosti Sportlines s.r.o. (organizátor ŠvP) - podala informace a odpovídala na dotazy rodičů.

Provozní věci školy

Hledá se ztracená čelovka z "Noci Andersenem"

Výlet do Čechovy stodoly - cena 290 Kč (150 Kč zaplatily děti, 140 Kč z vánočního jarmarku)

Akce ŠD - Čarodějný rej (27.4.), Asistenční psi (2.5.)

Od května je zrušena možnost platby složenkou ve školní jídelně, potřebné údaje k platbě ve"Sdělení"

2. - 5.5. prezentace, prodej hraček a didaktických pomůcek (p. Maša)

2. a 5. 5. Koniklec pořádá výrobu a zavěšení ptačích budek

Do 5.5 příspěvek do školního časopisu Jeremín, kdokoliv ze třídy má přinést na flash disku nebo CD, případně zaslat na e-mail pí. uč. Novotné

17.5. Den otevřených dveří a Škola nanečisto pro budoucí prvňáky

1.6. bude focení tříd, akce k MDD

8.6. hudební program pro žáky, ocenění žákyně naší školy na MÚ - "Dělám víc než musím"

16.6. Den bez tříd

Červen (koncem) - zahradní slavnost, odpolední program i pro dospělé

Barevný den

Další vybavení školní zahrady

Zájem jedné třídy o pěstování bylin, ovoce apod. na školním pozemku

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

individuální informace - pí uč. Novotná 

 

 

Poděkování

Děkuji všem účastníkům (6ti rodičům a 5ti dětem) z naší třídy za jejich aktivní práci na sobotní brigádě, zejména za úklid a sázení nových keříků před školou, i za příjemné prožití části sobotního volna.

L. Novotná

 

 

Akce pro rodiče

O sobotní úklid školní zahrady s rodiči a dětmi (12. 11. 10:00 - 15:00) projevilo zájem 10 rodičů i s dalšími členy rodiny. Celkem by z naší třídy mělo tedy přijít 16 až 18 osob.

 

 

Březen/duben

31.3.  Beseda s ilustrátorkou pí. Holmerovou, TOY-BOX - autorka komiksů...

31.3.  Noc s Andersenem + spaní ve škole

 8.4.  "Ukliďme si Česko" - sobotní úklid před školou a na zahradě, sázení rostlin - akce rodičů s dětmi

10.4.  všeobecná primární prevence - "Kamarádství, spolupráce"

19.4.  výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě (jaro, tradice, tvořivé dílny) s CK Kosmos a průvodkyní pí. Barcuchovou

 

 

Škola v přírodě

V úterý 9.5. po státním svátku pojedeme na Školu v přírodě společně se třídou 2.B a paní učitelkou Šochovou. Vrátíme se v sobotu 13. 5. Místem konání je Park Hotel Orlík u Orlické přehrady. Budeme spolupracovat s agenturou Sportlines. Předpokládáme, že budeme spokojeni s prostředím i instruktory, kteří se budou dětem věnovat v odpoledních hodinách v programu Příroda je kamarád. S paní učitelkou budeme dětem vždy nablízku, nemusíte mít o ně obavy. Čekají nás výlety na hrad Orlík a Zvíkov, které se nacházejí nedaleko, pobyt v přírodě, hry, soutěže... Vše ještě upřesníme.

 

 

Co nás čeká v nejbližší době

 2.2.  Mobilní planetárium

15.2.  Den otevřených dveří   8:30 - 15:00

           Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky  15:30 - 17:00

17.2.  Hudební pořad  "Jak šli muzikanti do světa"

?  Matematická soutěž  "Klokánek" - učivo 2. ročníku  a úkoly na logické myšlení

13. - 17.3.  Jarní prázdniny

19.4.  Jarní výlet s cestovní agenturou Kosmos do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Budeme zde mít velikonoční program a tvořivou dílnu, odkud si děti své výrobky odvezou a budou si moci také něco zakoupit v místním obchůdku. Cena je 290 Kč a část zaplatíme z vydělaných peněz na vánočním jarmarku.

9. - 13.5. Škola v přírodě

 

 

Projektový den

1. února se konal ve škole projektový den "Ptáci naší přírody". Děti nanosily z domácích knihoven atlasy a knihy o ptácích, některé si dokonce připravily s rodiči referáty pomocí internetu i s obrázky ( o vlaštovkách, jiřičkách, výrech, sýkorách, havranech, sovách...) a dokonce jsme zásluhou Emičky společnými silami vytvořili prezentaci "Sova pálená". Děti za svou píli dostaly jeničky. Během dvou přestávek se u nás zastavily 3 skupinky žáků ze třídy 4.A, aby nám předvedly své projekty - "Tukan obrovský" a "Sova pálená", což se stalo inspirací pro vytvoření naší prezentace. Podle obrázků na nástěnce jsme při výtvarné výchově kreslili naše ptáky. Většinou se obrázky povedly. Na závěr jsme si zazpívali písničky o nšich ptácích. Nebylo jich málo.

 

 

1. pololetí skončilo

Měsíc leden se vyznačoval opakováním a hodnocením výkonů žáků v získaných znalostech a dovednostech během prvního pololetí. 31. ledna děti dostaly výpis vysvědčení za 1. pololetí. Poslední týden, přelom prvního a druhého pololetí, probíhal odlehčeně.

 

 

Kluziště

Na kluziště u obchodního centra Arkády jsme vyrazili v pátek 13. ledna. Byli jsme tam již minulý školní rok a moc se nám tam líbilo, proto jsme si letos bruslení zopakovali. Vstupné 20 Kč je výhodné, zejména pro začátečníky, kterým hodina na ledě bohatě stačí. Tři děti využily možnosti vypůjčení bot s bruslemi za 30 Kč. Velké poděkování patří maminkám, které nám pomohly s obouváním, vyzouváním, bruslením a doprovodem, ale i tatínkům za povzbuzování svých potomků od mantinelu.

 

 

Vzpomínka na prosinec

Předvánoční období proběhlo skvěle. 5. 12. dostali všichni nadílku od Mikuláše, který k nám přišel v doprovodu několika andělů i čertů. Děti byly spokojené. V soutěži "Pekelně čertovský den" jsme obstáli s výrobky čertíků na špejlích a obdrželi za odměnu bonboniéru, z níž se dobrůtka dostala na každého.

Na vánočním jarmarku děti prodejem svého zboží získaly bezmála 3 000 Kč, za což moc děkujeme všem kupujícím, hlavně rodičům. Dále děkujeme rodičům, kteří pomohli výrobit některé výrobky. S dětmi jsme se dohodli, že peníze použijeme na jarní výlet. Při vystoupení pro rodiče naší třídu reprezentovala Barunka hrou na housle a několik děvčat, které vystupovaly s tanečním kroužkem paní učitelky Třeštíkové. Děti za prodej a vystoupení dostaly pochvalu.

Předvánoční období jsme završili 22.12. besídkou, při které děti předvedly svým spolužákům zpěv, hru na hudební nástroje i scénky, navzájem jsme ochutnali vánoční cukroví a na závěr se rozdaly dárečky.

 

 

Připomínka

2. 12. - odevzdání výrobků do soutěže na "Čertovský den"
8. 12. - během dopoledne proběhne svoz charitativní sbírky "Děti dětem",
zájemci mohou ještě přispívat
 
"Portrétní foto s kalendářem" ( focení proběhlo 16.11.) si ještě 5 dětí nezaplatilo.
V průběhu prosince budou kalendáře s fotkami dodány.
 
 

 

Zápis z třídní schůzky

1. Akce na nejbližší období

30.11. Den otevřených dveří - nutno nahlásit se předem u tříd. uč., možno navštívit i část vyuč. hodiny, návštěvníkům není dovoleno fotit žáky, klást otázky...
 2.12. Ukončení akcí, se kterými mohou pomoci i rodiče a další přátelé školy:
Plyšáci dětem - sbírka pro děti, u kterých je třeba odpoutat pozornost od tragického zážitku
Děti dětem - darovat hygienické potřeby/prostředky pro děti z Dětského centra při Thomayerově nemocnici v Krči.
Výrobky do výtvarné soutěže "Pekelně čertovský den" - o nejatraktivnějšího Mikuláše, anděla a čerta z libovolného materiálu
 8.12. Burza sportovního oblečení a vybavení - 16:30 - 18:00 ve školní jídelně, koordinátorkou akce je paní R. Marmazinská. Bližší informace o akci je na webu školy v sekci NOVINKY - AKCE
13.12. Preventivní program pro děti v rámci vyučování - Bezpečné chování "Sám venku" - MP hl. m. Prahy
14.12. Jarmark - 15:00 - 18:00 ve školní jídelně, kde bude mít každá třída svůj stolek a děti budou prodávat své výrobky nebo i výrobky rodičů spolužákům a návštěvníkům jarmarku. Výtěžek z prodeje v tomto školním roce zůstane třídám. Součástí jarmarku bude i kulturní vystoupení některých dětí v přilehlých třídách školní družiny a soutěž o nejhezčí vánoční stromeček.
Akce školní družiny: 16.12. - divadélko , 40 Kč
                                        Betlémská kaple - navštíví
                                        Vánoční dílny - proběhnou
                                        Krmení pro zvířátka - vyberou a odevzdají
                                        Jarmarku - prodej výrobků
2. Další informace - žádosti
Žádost o dodržování zákazu parkování v ulici Gončarenkova na žluté čáře u vjezdu do školy 
Žádost o používání nových formulářů pro uvolnění žáka z vyučování.
3. Hodnocení výchovně vzdělávací práce za 1. čtvrtletí
4. Diskuze

 

 

Poděkování

Děkuji všem účastníkům (rodičům, prarodičům a dětem) z naší třídy za jejich aktivní práci na sobotní brigádě i příjemné prožití části sobotního volna.

L. Novotná

 

Akce pro rodiče

O sobotní úklid školní zahrady s rodiči a dětmi (12. 11. 10:00 - 15:00) projevilo zájem 10 rodičů i s dalšími členy rodiny. Celkem by z naší třídy mělo tedy přijít 16 až 18 osob.

Bližší informace o akci je na webu školy.

 

 

Už jsme druháci

1. 9. 2016 jsme se opět sešli v prvním patře, v naší loňské učebně, ale tentokrát již ve třídě II. A.

Jedna naše žákyně, Jana, přestoupila k 30. září na jinou základní školu v Praze 4, takže nyní máme 23 žáků (8 chlapců a 15 dívek).

V tomto školním roce nám přibyla 2x týdně angličtina.

Všechny děti z naší třídy, kromě jedné dívky, navštěvují školní jídelnu i školní družinu.

Nabídku zájmové činnosti pro tento školní rok využilo 18 žáků.

Nejnavštěvovanějšími kroužky je Atletika, Hra na zobcovou flétnu, Keramika, Taneční kroužek, Věda nás baví a dále pak také děti navštěvují  kroužky Výtvarné techniky, Dramatický kroužek, Dovedné ruce, Tenis a Sportovní hry.

Pro letošní školní rok si děti zvolily za zástupce třídy do žákovského parlamentu Emu a Honzíka.

 

VYUČUJÍCÍ

Třídní učitelka:      Mgr. Ludmila Novotná (ČJ, M, ČJS, HV, VV, ČSP a TV)

Další vyučující:      Mgr. Marta Liršová (AJ)

Vychovatelka ŠD:  Mgr. Žaneta Skřivanová

 

Na našich webových stránkách najdete v sekci PRO RODIČE termíny prázdnin, třídních schůzek, ředitelského volna apod.

Kontakty a potřebné dokumenty ke stažení naleznete v  sekci O ŠKOLE.

 

 


Sledovat změny na této stránce

Ulož