Poděkování

Vážení rodiče, ráda bych vám poděkovala za spolupráci během celého školního roku. Děkuji zároveň za krásné květiny a dárky, se kterými přišly vaše děti dnes pro vysvědčení. Budu ráda, když si děti přečtou alespoň jednu knihu a zapíší výpisky do čtenářského deníku. Všem přeji klidné prožití letních prázdnin, zdraví a pohodu během dalších dní.

Se srdečným pozdravem Naďa Novotná.

 

UPOZORNĚNÍ

V úterý 26.6. a ve čtvrtek 28.6. 2018 máme pouze čtyři vyučovací hodiny. Vyučování tedy končí v 11:45 hod. Dále poslední den tohoto školního roku v pátek 29.6. budeme končit asi v 10:00 hodin. Družinka bude k dispozici jako obvykle.

N. Novotná

 

Vážení rodiče,

rozdala jsem dětem přihlášky do školní jídelny. Prosím, abyste mi je vyplněné poslali nejpozději do pátku 22.6. 

Děkuji a přeji hezký den. N Novotná

 

Milí rodiče,

v pátek 15. 6. se v naší škole koná Den bez školních lavic. Znamená to, že se každá třída vydá za vzděláním někam do terénu. Nám se podařilo zamluvit si prohlídku rybářské sekce v Zemědělském muzeu a poté máme slíbený nevídaný zážitek. Budeme s pravým včelařem na střeše muzea stáčet z úlů med. Jestli vše dopadne podle slibu maminky, která tam pracuje, budou nás při tom natáčet do zpráviček na Déčku. Děti mají vstup zdarma. Doufám, že se jedna z posledních společných akcí tohoto školního roku vyvede na jedničku.

S pozdravem Naďa Novotná

 

Vážení rodiče, 

mám pro vás několik důležitých oznámení: 

Na školu v přírodě si děti vezmou s sebou penál s pastelkami a velký sešit z matematiky. Ostatní sešity, pracovní listy a pomůcky beru hromadně přímo ze třídy. 

V den odjezdu na ŠVP NESMÍ rodiče parkovat v Gončarenkově ulici, kam budou najíždět autobusy pro děti.

V úterý 12.6. 2018 proběhme fotografování jednotlivců a tříd. Děti budou mít písemný souhlas rodičů, že se mohou fotit a peníze na fotografie. Velká společná za 40 Kč a malá (jednotlivci) za 25 Kč. 

Přeji krásný víkend a úspěšné balení na naši společnou školu v přírodě.

 Spozdravem Naďa Novotná

 

 

Vážení rodiče,

blíží se termín pobytu dětí ve škole v přírodě. Postupně dostáváte potřebné dokumenty. S konečnou platností jsme se dozvěděli, že je nutné, aby dítě mělo vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o bezinfekčnosti, které vám neprodleně pošlu. 

ŠVP bude probíhat od 4.6. do 8.6. 2018 v Čechticích. Spát budou děti v hotelu Jizbice pod Blaníkem.

Odjíždíme od školy z ulice Gončarenkova v 8:30, ale sraz bude již v 8:00 hodin.

Návrat do Prahy se předpokládá mezi 13:00 a 14:00 hod. 

Další potřebné informace najdete v informačních pokynech, které děti již dostaly.

N. Novotná

 

Vážení rodiče,

ve dnech 27.8 - 30.8 ZŠ Jižní pořádá letní příměstský tábor pro děti s odlišným mateřským jazykem. Tábor je otevřený pro kluky i holky z různých zemí a různých věkových kategorií (od 6 do 15 let) a je zdarma.

Srdečně zveme všechny, co mají chuť a nadšení spolu s námi si užít poslední prázdninové dny.

Budeme si hrát, soutěžit, procvičovat a prohlubovat slovní zásobu. Hravou a zábavní formou seznamovat se s českými zvyky a tradicemi, zazpíváme si a zaskotačíme…

Dvojice našich vedoucích se na Vás těší (Pondělí až Čtvrtek) každý den od 8:00 do 13:00. Svačinu a přezuvky s sebou.

Dotazy a podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na emailu tsadirova@zsjizni.cz

Přihlášky přijímáme do poloviny června (stačí napsat na uvedenou emailovou adresu), kapacita je omezena na 30 dětí.

 

 

Lakomá Barka

Milí rodiče,

ve čtvrtek 19.4. se s dětmi vypravíme na divadelní představení do divadla ABC. Na programu bude hra

J. Wericha Lakomá Barka. Vybíráme 90 korun.

Přeji vám krásné jarní dny a těším se, že vás uvidím v úterý 25.4. na třídních schůzkách. 

N. Novotná

 

Upozornění

Vážení rodiče, z důvodu zápisu budoucích prvňáčků bude ve dnech 4.4. a 5.4. zkrácené vyučování do 11:45 hod. Zároveň vás prosím, abyste si vyzvedli děti ze školní družiny co nejdříve. Děkuji za pochopení.

 

Na sobotu 7.4. se chystá brigáda v okolí školy v rámci akce "Ukliďme si Česko". Budete-li mít chuť, přijďte pomoci  s úklidem. 

Klidné prožití velikonočních svátků a načerpání sil do další práce vám přeje Naďa Novotná.

 

Autorské čtení

V pátek 23.3. bude na naší škole probíhat autorské čtení Niny Krásenské. Přivede s sebou do školy psa Olinu,

se kterým pořádá canisterapeutická sezení. Příspěvek na akci bude pravděpodobně asi 10 Kč, což uhradíme

ze třídního fondu. 

N. N.

 

Koncertní představení

Vážení rodiče,

ve středu 21.3. jdeme s dětmi na koncertní představení za 70 Kč.  Akce bude probíhat v Národním domě

na Vinohradech a začíná v 9 hodin. Do školy tedy děti přijdou jako obvykle, zjistíme počet žáků a vyrazíme. S sebou si děti berou dobrou svačinu a teple se obléknou. Akce se koná na stejném místě jako předvánoční "Cinkání na zvonečky". 

P.S. Takto pozdní oznámení o akci je z důvodu velké nemocnosti žáků a nejistoty, zda tedy bude dostatek diváků.

S pozdravem Naďa Novotná

 

Upozornění

Vážení rodiče,

připomínám ještě touto cestou, že je nutné nejpozději do poloviny března doplatit zbytek částky za školu v přírodě. Kopii potvrzení o platbě mi děti přinesou do školy. 

Děkuji za pochopení. N. Novotná

 

Planetárium

Vážení rodiče, 

začíná II. pololetí školního roku a pokračují také vzdělávací programy pro vaše ratolesti. V úterý 13. 2. se chystáme

do planetária. Sraz je před školou v 8 00 hodin. Seběhneme dolů na Dvorce a odtud pojedeme tramvají č. 17 až

na holešovické výstaviště. Program bude stát 60 Kč, peníze dovyberu do konce týdne. S sebou: penál a svačinku. 

S podravem Naďa Novotná

 

Zvonkové divadlo

Vážení rodiče,

školní jarmark úspěšně proběhl. Naše třída vybrala celkem 727 Kč, které uložíme do třídního fondu a naložíme s nimi podle rozhodnutí dětí.

V tomto předvánočním čase se nám nečekaně naskytla příležitost zúčastnit se "Zvonečkového pořadu" na dětské scéně JAGA. Ve středu 20.12. se tedy společně se třídou 2. B vydáme na hudební pořad za 70 Kč. Každé dítě si s sebou vezme z domu zvoneček. Děti se stanou nedílnou součástí hudebního pořadu. Buďte, prosím tak hodní a obstarejte svým ratolestem zvoneček, aby bylo to nadcházející "vánoční zvonění " co nejkrásnější.

Všem rodičům, prarodičům i přátelům naší třídy děkuji za spolupráci a co nejsrdečněji přeji klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, pohody a lásky.

S pozdravem Naďa Novotná.

Další předvánoční akce

Vážení rodiče, jak jsem slíbila, připomínám, že se s dětmi v úterý 5. 12. půjdeme podívat na anglické divadlo. Vstupné na tuto akci bude 50 Kč. Mnozí již zaplatili, zprávu mají děti napsanou také v záznamníčcích.

Další předvánoční akcí je výtvarná dílnička, která proběhne v pondělí 11.12., a na které si děti pod vedením odborného lektora vyrobí dva dekorační předměty s vánoční tematikou. V ceně akce 90 Kč je zahrnut také výtvarný materiál. Nám nezbývá, než se těšit.

Klidný advent Vám přeje Naďa Novotná.

Školní rok 2017/2018 

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

 

Sobotní brigáda rodičů, dětí i pedagogů naší školy

Opět hledáme dobrovolníky z řad rodičů na dobrovolnou brigádu, která se bude konat v sobotu 4. 11. na zahradě naší  školy. Přesnější informace se dozvíte na stránkách školy. Je vítán každý dobrovolník. Zájemci se nahlásí u třídních učitelů svých dětí.

N. Novotná

Úterní halloweenské křepčení

Milí rodiče,

v úterý 31.10. od 9 do 10:30 hod. je pro naši třídu v tělocvičně připraven pestrý program. Prosím, aby děti přišly v nějakém strašidelném kostýmu. Proběhne rej masek, soutěž o nejlepší kostým či malování na obličej. 

Páteční vycházka

Milí rodiče, v pátek, kdy budou probíhat v naší škole volby, se s dětmi vydáme na vycházku na Kavčí hory. Děti dobře oblečte, dejte jim chutnou a vydatnou svačinu a dobré boty. Podle počasí jim přibalte pláštěnku. 

Se srdečným pozdravem N. Novotná.

 

Volby do parlamentu

Vážení rodiče, 

jelikož v pátek 20.10 a v sobotu 21.10. 2017 budou v naší škole probíhat volby do parlamentu, škola zvolila náhradní program. Nebude se tradičně vyučovat, takže chybějící děti nezameškají probírané učivo. Bylo by vhodné, kdybyste si vyřídili s dětmi různé pochůzky, lékařské prohlídky apod. O přítomné děti samozřejmě bude postaráno.

Děkuji za pochopení. N. Novotná

 

 

 

 

Vybírání peněz za pracovní sešity

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že děti pracují do nových pracovních sešitů, které si budou platit samy. Zde uvádím seznam a ceny jednotlivých sešitů:

ČJ 2 nově- pracovní sešit 1. díl                              49 Kč

ČJ 2 nově- pracovní sešit 2. díl                              49 Kč

Matýskova matematika 4. díl                                59 Kč

Matýskova matematika 5. díl                                59 Kč

Matýskova matematika 6. díl                                59 Kč

Procvičujeme s Matýskem do 20                          30 Kč

Procvičujeme s Matýskem do 100                        30 Kč

Procvičujeme s Matýskem násobení                    30 Kč

Písanka pro 2. ročník 1. díl                                     18 Kč

Písanka pro 2. ročník 2.díl                                      18 Kč

Já a můj svět                                                              72 Kč

Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky                     30 Kč

AJ- Happy house                                                     219 Kč

celkem                                                                      722 Kč

Budeme se snažit využít materiály co nejlépe. Pošlete, prosím, penízky co nejdříve, aby paní hospodářka školy měla vše v pořádku. Moc děkuji.

Brzy budou děti zapisovat první knížku do čtenářského deníku. Potřebovala bych, abyste jim podle jejich přání pořídili velké sešity (A4) bez linek a velkou linkovanou podložku na psaní. Na obálce mohou být různé obrázky- zvířátka, krajiny atd., nabídka je bohatá. Sešity jim vydrží více let a budou si do nich zapisovat obsahy přečtených knih. Pomalu si je podepsané mohou nosit do školy, kde je uložíme do skříně.

Aby vaše milé ratolesti netlačily ve škole zadečky, podle svého uvážení jim můžete zakoupit podsedáky menšího průměru. V IKEA mají hned několik druhů.

Klidně prožité podzimní prázdniny vám srdečně přeje Naďa Novotná

 

.......................................................................................................................

Etiketa a školní řád

Vážení rodiče,

v pondělí 2. hodinu se zúčastníme programu o správném chování. Děti platí 50 Kč.  

 

 

Konzultační hodiny

Každé pondělí od 13:00 do 13:30 a ve středu ráno od 7:00 do 7:30 hodin. Budu ráda, když mi dáte vědět dopředu.

 

Seznam pomůcek 

Tužky č. 2 a 3, gumu, pero (pokud možno 2 ks., zmizík), pastelky včetně růžové, šedé, fialové a světlé odstíny (např. sv. modrá apod), lepidlo, voskovky, vodové barvy, štětec placatý silnější a kulatý slabší, kelímek, hadřičku, zástěrku, igelit na stůl.

Na TV švihadlo a malý míček do ruky.

Do třídního fondu budeme vybírat od října 200 Kč. Zakoupím, co bude třeba a každý rodič může zkontrolovat, za co se peníze vydaly.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na skutečnost, že v úterý 12. 9. jedeme s dětmi na akci dopravní bezpečnosti BESIP na Holešovické výstaviště. Je nutné, abychom na místo dorazili včas, takže  sraz žáků bude před školou v 7:00 hodin.

Děkuji za pochopení.                              S pozdravem N Novotná 

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v pondělí 11. 9. se budou konat třídní schůzky naší školy. Budu se na vás těšit od 17.00 hodin v místnosti č. 154, stejné jako v loňském školním roce. 

Prosím, zda by se mi mohl ještě tento týden ozvat na můj email - nada.novotna@zsjeremenkova.cz třídní důvěrník/důvěrnice, kdo byl zvolen ve školním roce 2016/17. Pokud nikdo zvolen nebyl, případně již žák tohoto rodiče nenavštěvuje naši školu (z důvodu přestěhování), prosím, zda by se mi mohli ozvat ti rodiče, kteří by o tuto funkci měli zájem. Mnohokrát děkuji.

                                                                             S pozdravem N. Novotná

........................................................................................................................................................................................

Školní rok 2017-18

Třídní učitelka: Mgr. Naďa Novotná

 

                                                             

........................................................................................

 ŠKOLNÍ ROK    2017/2018........................................................................................

 

 

Školní rok 2016-17

Třídní učitelka: Mgr.Maria Křivánková

Jsme téměř u konce ......

 

Po delší odmlce se ještě jednou hlásíme. V letošním školním roce to bude ale naposledy.

Doposud jsme se snažili zvládnout učivo a vše, co k tomu patří.

Moc jsme si užili školu v přírodě, plnou sportování, her a zábavy.

Soutěžením jsme také oslavili Mezinárodní den dětí.

Teď už to bude jen závěrečný finiš.

Na památku se vyfotíme s třídou a s kamarády. Poprvé zažijeme "Den bez tříd".

A nakonec nás čeká "Zahradní slavnost".

Co bude potom? Přece vysvědčení a zasloužené prázdniny.

Ať všem utíkají co nejpomaleji!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor

 

 

 

Škola v přírodě

Naše třída pojede na ŠvP v termínu 8. - 12. 5. 2017.

Společně s 2. B budeme ubytováni v Hotelu Trnávka, který leží na rozhraní jižních Čech a Vysočiny, nedaleko přehradní nádrže Želiv (Trnávka). Zde budeme mít k dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením. K dispozici budou 2 učebny a venku sportoviště pro volný čas. Více informací o pobytu i programu se dozvíte na naší třídní schůzce.

 

 

 

Už máme vysvědčení!

 

 

 

 

 

Konec 1. pololetí

     První měsíc letošního roku bude pomalu za námi. Nezaháleli jsme. Věnovali jsme se cele učení, abychom měli na vysvědčení pěkné známky. Příští týden nám ukáže, kde bude potřeba ještě více přidat, aby to na konci roku bylo co nejlepší. Opět si budeme zpestřovat výuku různými akcemi. Začneme hned v únoru.

Zde je náš harmonogram:     2. 2. Vzdělávací program 

                                                              Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu

                                                     3. 2. Pololetní prázdniny

                                                    15.2. Den otevřených dveří

                                                    17.2. Hudební představení 

                                                              Jak šli muzikanti světem

 

Jaké to bylo a co dalšího se ještě událo,  zjistíte za měsíc. Držte nám palce, ať se nám daří.

 

 

Lednové snažení

 

Vzpomínka na prosinec

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

 

na zážitky velmi bohatý prosinec je téměř u konce. Škoda jen, že třetina dětí ze třídy si tento předvánoční čas neužila s námi, ale trávila ho v postýlce. Odměnou jim budou dárečky, které zůstaly pod stromečkem.

Ráda bych Vám poděkovala za to, že jste nás přišli podpořit na vánoční jarmark, poslechli si naše vystoupení a pomohli při tvorbě drobností do prodeje nebo poskytli výrobní materiál.

Utrženou částku, kterou jste ocenili naše snažení, použijeme ve druhém pololetí na výlet nebo divadelní představení.

Přeji Vám krásné a klidné Vánoce, zdraví a pohodu v novém roce.

 

                                               Mária Křivánková

 

 

 

 

 

 

Blíží se konec 1. čtvrtletí

          V naší třídě jsme se sešli 1. září v počtu dvaceti dětí. Chlapců je o něco více, přestože máme ještě dvě spolužačky       v zahraničí. Protože už je listopad v plném proudu, můžeme se ohlédnout zpět a hodnotit naši práci. I když si ještě někteří nezvykli na pravidelný školní režim, dá se říci, že se nám v celku daří. Aby se nám lépe učilo, zpestřujeme si výuku různými programy ve škole nebo mimo ni. V září jsme měli na návštěvě členy Sdružení Ornita, kteří nám vyprávěli a také ukazovali naše nejznámější šplhavé ptáky. V říjnu jsme si zasportovali s trenéry fotnalového klubu ABC Braník a poprvé jsme společně navštívili Planetárium. Pohádka O rozpůlené hvězdě se nám moc líbila. Samozřejmě, že při tom všem se učíme písmenka, abychom mohli skládat slabiky, slova a dali dohromady věty na první čtení. V matematice sčítáme, odčítáme, porovnáváme, nakupujeme a řešíme slovní úlohy. Také ještě stačíme psát, kreslit, zpívat a cvičit.  V prosinci se ještě vydáme na výlet do Libochovického zámku, kde zjistíme jak to vypadá "Když v pekle sněžilo". A nesmí chybět ani prevence k bezpečnosti, takže je pro nás na prosinec nachystán program "Malý Petr sám doma". Vidíte, že toho není málo. Můžeme také pomoci při úklidu zahrady, který proběhne 12.11. od 10 hodin. Bližší informace najdete na webu školy.

Pro jistotu připomínám další důležitá data: 18. 11. - ředitelské volno

                                                                          23. 11. - třídní schůzky

                                                                          30. 11. - Den otevřených dveří 

Pěkný zbytek nejen listopadu, ale i dní příštích přeje Mária Křivánková.