Pozor, pozor!

Za deštivého počasí se Zahradní slavnost 29. 6. bude konat v tělocvičně a v dalších prostorách školy.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši účast.

Děti z 1.B

 


 

Co ještě zvládneme do prázdnin?

31. 6.     Den dětí (soutěže pro děti z 1. stupně)

1. 6.       Fotografování tříd (cena fot. třídy 30 Kč, skupinky a jednotlivci 25 Kč)

8. 6.       Hudební pořad ve škole (cena 40 Kč)

16. 6.     Den bez tříd

29. 6.     Zahradní slavnost

 


Škola v přírodě 8. - 12. 5.

Začátek května jsme prožili na naší první škole v přírodě. Věřím, že celý pobyt byl pro děti milou zkušeností. Ubytování v Rekreačním středisku Trnávka bylo velmi příjemné, jídlo vynikající. Udržovaný prostor s hřištěm, loukou i přilehlým lesem jsme měli celý týden pouze pro sebe. Pod vedení zkušených vychovatelů děti prožily týden plný her, soutěží a pohybu v přírodě.


Plán jarních akcí

31. 3.           Beseda s ilustrátorkou TOY-BOX, Noc s Andrsenem

3. - 7. 4.       Sběr papíru

5. 4.              Výlet na velikonoční výstavu do skanzenu v Přerově nad Labem

8. 4.             Ukliďme si Česko (brigáda v okolí školy)

26. 4.            Třídní schůzky

8. - 12.5.       ŠvP Trnávka

 


Fotogalerie

Naše první vysvědčení

Výtvarné práce se nám daří

Mobilní planetárium 2. 2.

Masopustní masky

 


Škola v přírodě

Od 8. 5. do 12. 5. 2017 nás čeká v malebném prostředí Pelhřimovska rekreační chata Trnávka, kam spolu s 1.A pojedeme na školu v přírodě.

Chata je poblíž přehradní nádrže Želiv. Je vybavena dvěma společenskými místnostmi, jídelnou, tělocvičnou, výceúčelovým hřištěm a dostatkem volného prostoru v okolí . Děti budou ubytované v pokojích s vlastním sociálním zařízením. V odpoledních hodinách budou program zajišťovat vyškolení instruktoři. Samozřejmostí je přítomnost zdravotníka, strava 5x denně a pitný režim.

Co si přát více? Snad jen krásné jarní květnové počasí.

Lenka Borotová

______________________________________________________________________________________________________________________

Co přináší leden a únor

 4. 1.      Individuální konzultace 16 - 18 hod.

31. 1.     Vydávání vysvědčení za 1. pol.

 2. 2.      Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu (vzdělávací pořad Mobilního planetária)

 3. 2.       Pololetní prázdniny

15. 2.      Den otevřených dveří

17. 2.       Jak šli muzikanti světem (hudební pořad ve škole)

 


 

Pohodové  Vánoce, hodně  zdraví  

a  úspěchů  v  novém roce 2017

Vám přejí

děti  z 1.B  a  Lenka  Borotová

 


Poděkování

Vážení rodiče a příznivci 1.B,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za příjemné chvíle prožité na Vánočním jarmarku a krátkém hudebním vystoupení naší třídy.

Děti se na začátku prosince s chutí zapojily do výroby drobnosti, zdobení soutěžního stromečku i nácviku vystoupení. O tom, jak jsme pracovali ve škole, vypovídají fotografie. Díky patří i některým rodičům, kteří dětem doma pomáhali.

Děkujeme i za nemalé finanční ocenění naší práce. Vybrané peníze použijeme ve 2. pololetí na výlet, kulturní pořad....

                                                               Lenka Borotová

 


 

Adventní čas v 1.B

30. 11.     Den otevřených dveří (8:30 - 15 h., prohlídka školy, po předchozí domluvě možnost návštěvy ve výuce)

 1. 12.      Když v pekle sněží (pohádkový výlet na zámek v Libochovicích, cena 275 Kč, sraz v 8 h., návrat okolo 12:30h.)

 5. 12.       Mikulášská nadílka

 9. 12.      Malý Péťa sám doma ( program MP hl. m. Prahy )

14. 12.     Vánoční jarmark (15 - 18 h., součástí bude výstava vánočních stromků a krátký kulturní program)

22. 12.     Třídní vánoční besídka (vánoční tradice, drobné dárečky)

 


Co nás čeká v  listopadu

Už třetí měsíc se pravidelně scházíme ke společné práci ve škole. Naučili jsme se mnoho říkanek, čteme první písmenka a slabiky, píšeme, hrajeme si s čísly - porovnáváme, sčítáme, odčítáme, řešíme slovní úlohy, orientujeme se ve školní budově, pozorujeme změny v přírodě, zpíváme, malujeme, vyrábíme, cvičíme, ....... Je toho opravdu mnoho. Vydali jsme se i na zajímavé cesty mimo školní budovu. Naplánované výlety všichni zvládli výborně.

V listopadu budeme ve všem pokračovat. Čekají nás ale akce, do kterých se zapojí i rodiče. Jednou z nich je podzimní úklid školní zahrady. Můžete se ho zúčastnit 12. 11. od 10 do 15 hod.

Další změnou v rytmu pracovních dnů je ředitelské volno 18. 11.

Důležitým datem pro všechny rodiče je i  23. 11., kdy se uskuteční  od 17 hod. další třídní schůzky.

Zajímavou akcí je také 30. 11. Den otevřených dveří.

Bližší informaco o plánovaných akcích najdete na webu v sekcích UDÁLOSTI a PRO RODIČE.

Příjemné podzimní dny Vám přeje

                                                          Lenka Borotová

 


Plán akcí na 1. pololetí šk. roku 2016/17

30.  9.     Šplhavci ( přírodovědný program společnosti ORNITA )

 6. 10.     Sportovní dopoledne na ABC Braník

21. 10.    O rozpůlené hvězdě ( pořad v Planetáriu Praha )

 1. 12.     Když v pekle sněžilo ( výlet s programem na zámek v Libochovicích )

 9. 12.     Malý Péťa sám doma ( program MP hl. m. Prahy )

 


Hlásí se 1.B

V letošním školním roce nastoupilo do 1. B celkem 23 žáků ( 9 chlapců a 14 dívek ).Třída se nachází ve 2. patře v učebně č. 153. Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Borotová.

 


 


Sledovat změny na této stránce

Ulož